verdibrev1
verdibrev1

Posten gir etter

Husker du Christian Quaynor og Sel Nichols som tapte 3500 kr fordi Posten mistet verdibrevet deres? Etter at TV 2 hjelper deg belyste saken, får nå mennene erstattet alle ekstrautgiftene sine.

Problemene for Christian og Sel startet da de i høst skulle reise til Ghana. Som mange andre ambassader krever også den ghanesiske kontant betaling for å få visum.

Og siden Ghana ikke har ambassade i Norge, måtte mennene sende passene sine og 800 kr til Danmark.

Verdibrev på avveie
Den eneste måten Posten Norge tillatter å sende kontanter på er verdibrev, der innholdet er forsikret. Men verdibrevet de sendte forsvant sporløst, og Sel måtte reise ens ærend til Danmark for å skaffe hastevisum i tide.

Posten avslo mennenes krav om å dekke disse ekstrautgiftene og henviste til at kun verdien på brevets innhold erstattes, og ikke følgekostnadene.

Etter at TV 2 hjelper deg tok saken, sjekket imidlertid Posten Norge saken på nytt og fikk vite at Posten Danmark har hatt utro tjenere som nå er under etterforskning.

Dermed bøyer de seg for kravet fra Christian og Sel og betaler likevel ekstrautgiftene for den ufrivillige danmarksreisen.

Se saken her:

Glade, men nervøse
Christian Quaynor er veldig glad for at de får erstattet utgiftene for danmarksturen, men er samtidig redd for at passene deres har havnet i hendene på kriminelle etter avsløringene om utro tjenere i Posten Danmark. Christian og Sel er heller ikke alene om å miste et verdibrev.

verdibrev2
verdibrev2

3000 på avveie i 2007
I 2007 forsvant hele 3000 verdibrev sendt fra Norge, og 200 pass kom på avveie. Likevel selges verdibrev som et trygt produkt over skranken på Posten.

TV 2 hjelper deg testet nemlig 18 postkontor landet rundt under påskudd av at vi skulle sende pass og penger til Danmark. Hele 14 av dem opplyste til oss at verdibrev er helt trygt, selv om altså 3000 forsvant i 2007.

Direktør for presse- og medierelasjoner i Posten Norge, Kjell S. Rakkenes, sier til TV 2 hjelper deg at de i kjølvannet av vår undersøkelse nå jobber med hvordan kundene skal få bedre informasjon om verdibrev.