Handy hunk
Handy hunk

Unngå å bli gravid

Handy hunken forteller deg om dine sikre perioder.

Denne høsten har «Hjelpekorpsets» egen Handy hunk lært oss gode huskeregler om ting vi burde kunne – men som vi, fordi vi er slappe og sløve, har glemt. I dag tar han for seg sikre perioder.

Finnes det sikre perioder? Kan du virkelig unngå å bli gravid i en slik periode?

Handy hunken har også lært oss om forskjellen på antarktis og arktis, om sommertid og vintertid, om deling av ord og i dag; dine sikre perioder. Følg nøye med. Dette er pensum fra barnskolen og noe vi burde kunne, alle mann.

Hilsen Solveig og Helén.

Se også: Handy hunken deler ordene dine

Se også: Handy hunken om styrbord og babord

Se også: Handy hunken om sommertid

Se også: Handy hunken lærer deg klokka

Se også: Handy hunken tar tempen

Se sesongens siste «Hjelpekorpset» på TV 2 torsdag klokken 20.00!

Besøk Hjelpekorpsets nettkontor her.