- Busch er ikke inhabil

Regjeringen mener riksadvokat Tor-Aksel Busch er habil og kan behandle klagen på utlevering av opptak fra Treholt-saken.

NRK har forsøkt å få utlevert lydbåndopptakene fra straffesaken mot spiondømte Arne Treholt, så langt uten hell. Da PST avslo begjæringen klaget NRK til Oslo statsadvokatembeter. Samtidig minnet de om at både førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde en rolle i Treholt-saken. NRK mente de begge var inhabile når det gjaldt klagebehandlingen. Men det mener ikke regjeringen. Nå har de truffet vedtak om at riksadvokat Tor-Aksel Busch er habil og k