LO krever økt foreldreperm

LO krever at regjeringen øker foreldrepermisjonen med totalt åtte uker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

LO krever en utvidelse av fødselspermisjonen til 52 uker med full lønn. I dag har foreldrene rett til 44 ukers persmisjon med full lønn eller 54 uker med 80 prosent lønnsdekning.

Det ble kjent da LO-leder Roar Flåthen mandag la fram LOs innstilling til Likelønnskommisjonen.

Press på Jens
Det betyr at LO legger kraftig press på regjeringen om å øke fødselspermisjonen neste tirsdag når de rødgrønne legger fram sitt siste statsbudsjett før stortingsvalget neste år.

I Soria Moria-erklæringen, som inneholder saker som regjeringen ble enig om å gjennomføre mens de sitter med flertalllsmakten, lover regjeringen nemlig at fødselspermisjonen skal økes med fem uker, og at de ukene skal gis til far.

Regjeringen utvidet fedrekvoten med ei uke i 2006. Det betyr at regjeringen bør komme med en utvidelse av fødselspermisjonen på fire uker neste tirsdag.

LO vil også avskaffe kontantstøtten.

LO mener at tiltakene for likelønn vil koste mellom 6 – 8 milliarder kroner.

- Ta fra mor
Likelønnskommisjonen foreslo i vår at mødre bør få en tredel av fødselspermisjonen til fedrene. Men LO nå setter foten kraftig ned for at mor skal gi av sin fødselspermisjon til far. I stedet vil Flåthen utvide fødselspermisjonen med totalt åtte uker. LO motpart, NHO, støtter derimot forslaget om å dele foreldrepermisjonen i tre deler og reservere en tredel til far.

- Kampsak for LO
- En utvidelse av fødselspermisjonen uten at det går på bekostning av mors del er svært viktig, sier Roar Flåthen til Nettavisen. (Saken fortetter etter bildet).

Han viser til at en tredel av lønnsforskjellene skyldes regler rundt fødselspermisjonen.

-Vi er helt klare på at en utvidelse av fødselspermisjonen ikke skal gå på bekostning av mor. Veldig mange andre land kikker til Norge når de ser på rettigheter rundt fødselspermisjon. Det er klart at det vil koste en del, men sammen med våre forslag på deltid og turnus vil en utvidelse av fødselspermisjonen føre til at vi får utnyttet arbeidskraften bedre, sier LO-lederen.

Nei til kvinnepott
Likelønnskommisjonen foreslo også at regjeringen skal sette av tre milliarder kroner til et lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Men LO vil ikke ha en slik likelønnspott. I stedet vil organisasjonen at prioritering av likelønn skal gå inn i den ordinære rammen som partene forhandler seg fram til hvert år.

- LO saboterer likelønn
Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på at LO sier nei til en likelønnspott.

- Det er overraskende og skuffende at LO ikke går inn for likelønnspott. LOs løsning vil sabotere målet om likelønn, skriver Lisbeth Normann, leder av Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding.

Dette er forslagene fra LO når det gjelder fødselspermisjon:

1. Fedre (medforelder) må fullt ut gis selvstendig opptjeningsrettigheter i forbindelse med foreldrepermisjon og fødselspenger.

2. Fødsels-/foreldrepermisjonen starter ved reell nedkomst. De tre ukene (mer eller mindre) av svangerskapspermisjonen som mor nå må ta før antatt nedkomst omgjøres til legeerklært permisjon (eller lignende) og medregnes ikke totalen med fødsels-/foreldrepermisjonen. Dette medfører en økning i antall uker på foreldrepermisjon på tre uker.[1]

3. De seks ukene som er forbeholdt mor av medisinske grunner etter fødsel utvides til åtte uker. Disse åtte ukene mor må ta etter fødsel er medisinsk betinget og holdes utenom i den totale fordelingen.

4. De to ukene omsorgspermisjon (til far eller den som bistår moren) iht AML lovfestes med lønn.

5. Mor skal ha fortrinnsrett til å ta ut sin del av permisjonen fortløpende etter fødsel.

6. Ammefri må lovfestes med lønn.

7. Det skal legges til rette for amming og/eller pumping på alle arbeidsplasser.

8. Fødselspengene utbetales i ny ordning som 100 prosent lønnskompenasjon i i 52 uker.

9. Tidskontoordningen må utvides og forenkles.

10. Taket på 6 G må heves.

11. Kontantstøtten skal avvikles.

12. Det skal ses nærmere på støtteordningene for foreldre i studier.


Ny tjeneste:
Nettavisen kutter boliglånet ditt (gratis)

Fakta

Lønnsstraff for kvinner

Når vi tar hensyn til arbeidstid og beregner lønn per årsverk eller timelønn, tjener kvinner i gjennomsnitt om lag 15 prosent mindre enn menn.

Lønnsgapet er større i privat sektor enn i offentlig sektor. I privat sektor utgjør kvinners lønn 84 prosent av menns lønn og i offentlig sektor 87 prosent av menns lønn. Blant ledere er det også lønnsforskjeller. I bedrifter med over 250 ansatte tjener kvinnelige toppledere 79 prosent av hva menn tjener.

44 uker i dag
I dag kan mor kan ta 38 uker foreldrepermisjon med full lønn eller 48 uker foreldrepermisjon med 80 prosent lønn. I tillegg kommer fedrekvoten på 6 uker.

Til sammen har foreldrene rett til 44 uker med full lønn eller 54 uker med 80 prosent lønnsdekning.