CCTV vold Oslo (Foto: Politiet)
CCTV vold Oslo (Foto: Politiet)

Voldsverstinger på film

Se de rystende overvåkingsvideoene fra Oslo.

I fjor ble det anmeldt hele 4.600 tilfeller av voldskriminalitet i Oslo. Kun en brøkdel av disse blir etterforsket og ender i retten. Siden 2000 har mengden overvåkingskameraer økt betraktelig i det offentlige rom og dette har medført at påtalemyndigheten i større utstrekning har kunnet presentere for retten konkrete videobevis i voldssaker av grov karakter. Dette har igjen ført til skjerpede straffer i mange tilfeller. Bør hele sentrum av Oslo overvå