Trygdesvindel for 132 mill.

1126 personer anmeldt - økning på 20 prosent.

Det viser tall fra NAV. NA24 - din næringslivsavis Mer kontrollering - Regner vi med utbetalingene som ville gått framover dersom disse misbrukssakene ikke var avslørt, ville beløpet vært langt høyere. Vi ser alvorlig på slikt misbruk av fellesskapets midler, og intensiverer kontrollen. Jo større innsats på dette området, jo mer misbruk avdekker vi, sier NAV-direktør Tor