Trygdesvindel for 132 mill.

1126 personer anmeldt - økning på 20 prosent.

Det viser tall fra NAV.

NA24 - din næringslivsavis

Mer kontrollering
- Regner vi med utbetalingene som ville gått framover dersom disse misbrukssakene ikke var avslørt, ville beløpet vært langt høyere. Vi ser alvorlig på slikt misbruk av fellesskapets midler, og intensiverer kontrollen. Jo større innsats på dette området, jo mer misbruk avdekker vi, sier NAV-direktør Tor Saglie i en pressemelding.

En av sakene som har ført til flere anmeldelse i år gjelder en familie som mistenkes for å ha drevet en bedrift fundert på svart arbeid.

Svindlet for 1,4 mill.
Flere av familiemedlemmene har gått på trygdeytelser som uførepensjon, rehabiliteringspenger og sykepenger samtidig som de har jobbet i bedriften.

Familien er anmeldt for å ha svindlet til seg til sammen 1,4 millioner kroner.

- Dette er alvorlige angrep på våre velferdsordninger, sier Saglie.