Marius Johnsen Per Mathisen  (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)
Marius Johnsen Per Mathisen (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)

Skjønner Johnsens frustrasjon

LSK-leder Per Mathisen forstår Marius Johnsen og lover langt på vei venstrebacken tillit også i 2009.

Da fotballinvalide Markus Kiesenebner fikk sparken i Lillestrøm tidligere i høst fikk Marius Johnsen en aha-opplevelse.

Kiesenebner fikk sparken etter å ha vært sykemeldt i tolv måneder, og i frykt for at det samme skulle skjem med ham nektet Johnsen å la seg sykmelde da han sto i fare for å overstige de tolv månedene hvor han ifølge loven ikke kan sies opp.

Lillestrøms styreleder, Per Mathisen, forstår Johnsens reaksjon.

- Ja. Jeg skjønner at Marius tenker på sin situasjon. Vi har ikke signalisert noe slik for ham og vårt fokus er at han skal bli frisk, sier Mathisen til TV 2 Sporten.

Vil ha Johnsen med videre
Han går langt i å love at Marius Johnsen ikke kommer til å lide samme skjebne som Kiesenebner.

- Jeg ønsker absolutt å se Marius spille venstreback på Lillestrøm i 2009. Ikke noe hadde gledet meg mer enn det. Det håper vi på og har som målsetting. Det vet han, men jeg forstår at han ser sin situasjon og blir usikker og utrygg, sier Mathisen.

- Jeg mener vi har vært ganske klar på det. Det var moro å se på når han kom tilbake og deltok mer eller mindre for fullt. Vi hentet han fordi han er en veldig god fotballspiller som vi ønsker å benytte, utdyper styrelederen.

- Ikke ute etter å ta noen
Lillestrøm mener regelverket i fotballen er uklart og klubben ønsker debatt om hvordan fotballklubber skal forholde seg til lover og regler i forhold til det som ellers gjelder.

- Det vi synes er uheldig er at det ikke er helt klart eller samstemt fra alle parter i forhold til hvordan vi i fotballen skal forholde oss til lover og regler, og det som ellers gjelder i forhold til arbeid ellers i samfunnslivet. Vi ønsker å ha en prinsippiell debatt om hva som skal gjelde i fotballen.

- Men er ikke skader en del av gamet, spesielt i fotball?

- Selvsagt, skader er en del av gamet. Akkurat som skader og slitasje er en del av gamet i arbeidslivet forøvrig. I fotball er det spesielt, vi vil vite hva som er riktig å forholde seg til. Det er bra for alle å få avklart, sier Mathisen.

- Vi er ikke ute etter å skulle ta noen, men synes det er uklart.