Knall-tall fra Hydro

NA24-TV: Eivind Reiten knuser forventningene.

Norsk Hydro klarer noe fusjonspartner Statoil ikke klarte. De overgår forventningene blant analytikerne.

NA24 - din næringslivsavis

I første kvartal leverte Hydro et resultat før skatt på 15,6 milliarder kroner. I samme periode året før hadde Hydro et resultat før skatt på 17,5 milliarder kroner. Resultatet kommer fra driftsinntekter på henholdsvis 48,8 milliarder kroner og 53 milliarder kroner i de respektive kvartalene.

NA24s sjefredaktør Inge Berge kommenterte tallene på TV 2 Nyhetskanalen torsdag morgen. Klikk i vinduet over for å se innslaget.

Analytikerne ventet et resultat før skatt på 14,6 milliarder kroner av driftsinntekter på 50,4 milliarder kroner. Det viser en sammenstilling innhentet av SME Direkt på vegne av TDN Finans.

Driftsresultatet endte i første kvartal på 14,8 milliarder kroner, ned fra 16,9 milliarder kroner. Forventningene lå på 13,8 milliarder kroner.

Olje- og gass
Nedgangen i resultatet skyldes både lavere oppnådd oljepris og stabil produksjon i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Olje- og gassvirksomheten leverte som ventet, mens aluminium overgår forventningene.

Olje- og gassvirksomheten viser et driftsoverskudd på 11,17 milliarder kroner, ned fra 14,14 milliarder kroner. Forventningene var på 11,06 milliarder kroner.

I løpet av årets tre første måneder ble realisert gjennomsnittlig oljepris 55,94 dollar per fat, en nedgang fra 60,61 dollar sammenlignet med første kvartal 2006. Hydros olje- og gassvirksomhet produserte 610.000 fat oljeekvivalenter om dagen. Det er bedre enn hva analytikerne hadde ventet. Forventningene lå på en produksjon på 597.000 fat.

Hydro gjentar guidingen for produksjonen i 2007 på 585.000 fat om dagen.

Sterkt fra «nye» Hydro
I sum gikk «nye» Hydro med et driftsoverskudd på 3,9 milliarder kroner og 3,1 milliarder kroner hvis en inkluderer spesielle poster.

- Jeg er tilfreds med at vi kan vise til bedre resultater i begge våre hovedområder innenfor aluminium. Det gir et solid grunnlag for videre vekst som et globalt aluminiumselskap etter at olje- og gassvirksomheten er slått sammen med Statoil, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

Aluminiumsvirksomheten til Hydro går på skinner. For området aluminium metall oppnådde Hydro en realisert aluminiumspris på 2.588 dollar per tonn og produserte 433.000 tonn. Driftsresultatet fra dette området havnet på 2,53 milliarder kroner og kom med det inn langt høyere enn hva analytikerne hadde forventet. Konsensus blant tallknuserne lå på 1,76 milliarder kroner.

Innen utgangen av første kvartal hadde Hydro solgt 83 prosent av andrekvartalsproduksjonen av aluminiumsmetall og har et produksjonsmål for primæraluminium for 2007 på 1.730.000 tonn. Hydro har også ambisjoner om å fatte en endelig byggebeslutning for Qatalum i juli 2007. Produksjonen ved Årdals Søderberg stenges ned i juni. Totalt dreier det seg om 50.000 tonn.

Lavere skatt
Innen aluminium products oppnådde Norsk Hydro et driftsresultat på 1,3 milliarder kroner, mens forventningene blant analytikerne lå på 1,16 milliarder kroner.

Lavere skatt bidro til at nettoresultatet steg til 5,6 milliarder kroner i første kvartal fra 4,8 milliarder kroner. Dette er like over forventningene blant analytikerne som ventet 5,4 milliarder kroner. Sterk inntjening fra aluminium- og internasjonale olje- og gassaktiviteter slår positivt ut på skattenivået.