Bulimi2
Bulimi2

Besatt av mat

Finn Skårderud hevder at du ikke utvikler spisevegring hvis du er trygg.

I dagens God morgen Norge hevder en av landets fremste eksperter på anoreksi, Finn Skårderud, at spisevegring er bunnet i angst. -Selvfølelsen er alfa og omega i forhold til om du føler deg trygg, og er du et hundre prosent trygg vil du IKKE utvikle spisevegring, sa Skårderud. Spisevegring eller anoreksi er den mest dødelige formen for psykiatrisk lidelse i dag. Bulimi Direkte oversatt betyr det "oksehunger", et ukontrollert inntak