Brukte 290 millioner før flybrudd

Norge har brukt 290 millioner kroner på å holde Eurofighter inne i varmen, før selskapet brøt samarbeidet.

Pengene skulle brukes til å sikre Norge industriavtaler med den europeiske jagerflyprodusenten, og Norge har bidratt med 290 millioner kroner så langt. Avtalen gjorde det mulig for norske industri å inngå utviklingskontrakter med Eurofighter-programmet. Flere kontrakter er allerede inngått med Eurofighter. Det er høyst uklart hvor mye av pengene som nå vil gå tapt. - Dette er en avtale som ligger bak oss, men det er ikke sånn at pengene nødvendigvis er tapt. Noe