Solgte til Hermansen

Næringsminister Odd Eriksen satte makt bak kravene, og solgte BaneTele til omstridte Bredbåndsalliansen.

Næringsminister Odd Eriksen presenterte i ettermiddag Bredbåndsalliansen som BaneTeles nye partner.

NA24 - din nye næringslivsavis.

Regjeringen har fremforhandlet en avtale som sikrer en god industriell løsning for BaneTele. Den innebærer blant annet at Bredbåndsalliansen og staten hver vil ha en eierandel på 50 prosent i det nye selskapet.

Delt eierskap
Regjeringen vil fredag foreslå for Stortinget en fullmakt til å inngå avtale med Bredbåndsalliansen om et langsiktig delt eierskap i BaneTele. Avtalen innebærer at Bredbåndsalliansen vil tilføre BaneTele 625 millioner kroner i kontanter i en rettet emisjon, mot at Bredbåndsalliansen får en eierandel på 50 prosent i det nye selskapet.

Tormod Hermansen er styreleder i Bredbåndsalliansen.
Tormod Hermansen er styreleder i Bredbåndsalliansen.

- Målet er å få en løsning som sikrer både et sterkt offentlig eierskap og rask utbygging av bredbånd over hele landet. Dette partnerskapet gir en god mulighet for å utvikle BaneTele som et landsdekkende og konkurransedyktig bredbåndsselskap, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen.

Fire forhold
- Fire forhold har vært viktige for oss, nemlig å sikre et godt økonomisk fundament for BaneTele, å sikre et sterkt statlig eierskap, å bidra til samordning av infrastrukturen for bredbånd og å bidra til en langsiktig løsning. Den løsningen vi har valgt ivaretar alle hensyn på en god måte, understreker statsråden.

Styreleder i Bredbåndsalliansen er Tormod Hermansen, tidligere konsernsjef i Telenor, finansråd i Finansdepartementet og departementsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Flere parter
Det har vært samtaler med flere parter, hvor staten blant annet har lagt betydelig vekt på å opprettholde en sterk eierinnflytelse. Gjennom avtalen er staten sikret en langsiktig eierandel på 50 prosent.

Staten og Bredbåndsalliansen ønsker å utvikle BaneTele til en konkurransedyktig leverandør av transporttjenester og andre telekommunikasjonstjenester. Selskapet vil få tilgang til bredbåndsnettet som ligger hos Bredbåndsalliansens eiere. Det skal etableres felles teknologiske plattformer.

Nytt styre
Under en ekstraordinær generalforsamling i dag er det valgt nytt styre i selskapet Det nye styret består av: Jan T. Jørgensen (styreleder), Tone Bjørnov og Kjell Ivar Hansen Røsnes.

Bak Bredbåndsalliansen står de seks regionale bredbåndsselskapene; BKK Bredbånd, Agder Bredbånd, Lyse Tele, Eidsiva energi bredbånd, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Bredbånd og Troms Kraft Bredbånd.

NA24 kommer med mer fra pressekonferansen.