Vegard Ulvang og Petter Rønningen  (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)
Vegard Ulvang og Petter Rønningen (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)

Gir ikke opp Tromsø-OL

Tromsø 2018 mener et OL kan avholdes i byen i 2022.

Tromsø 2018 skriver i sin sluttrapport, som ble levert i dag, at et vinter-OL bør arrangeres i 2022 eller senere.

Strategien er å gjøre et OL i nord til et nasjonalt anliggende, ifølge rapporten, som peker på en rekke strategiske feilgrep som årsak til at det ikke lyktes å få OL til Tromsø i 2018:

  • Tromsø 2018 brukte ikke nok tid på å pleie relasjoner til viktige beslutningstakere i hovedstaden.
  • Tromsø 2018 har vært i akutt pengenød og i lange perioder drevet på kreditors regning.
  • Organisasjonen hadde feil fokus for lenge. Innsatsen var stykkevis og delt.
  • Den manglende interessen fra idretten ble ikke møtt med tilstrekkelige mottiltak før det var for seint.
  • Det var en stor tabbe å si ja til å stille opp på NRKs Brennpunkt-dokumentar. «På mange måter mistet Tromsø sin attraktivet gjennom programmet», heter det i rapporten.
  • Intern uro bidro til negative medieoppslag og svekkelse av selskapet.
  • Tromsø 2018 burde ha kvalitetssikret eget budsjett bedre.
  • Det ble levert en ufullstendig miljøstrategi til kvalitetssikrerne som burde vært trukket tilbake.
  • Tromsø 2018 brukte ikke nok ressurser på å sette seg inn i metodikken og verktøykassen kvalitetssikrer benyttet. Selskapet brukte alle krefter på å besvare de om lag 150 spørsmål vi fikk fra kvalitetssikrings-teamet. Hadde man fokusert mer på selve metodikken ville man hatt større mulighet til å forutse hvor høy sluttregningen kunne bli.