Mange orker ikke å ta kampen rundt middagsbordet med å få barn til å like andre smaker, sier lege og forsker Charlotte Bjørk Ingul. (Foto: AFP)
Mange orker ikke å ta kampen rundt middagsbordet med å få barn til å like andre smaker, sier lege og forsker Charlotte Bjørk Ingul. (Foto: AFP)

EU vedtok gratis frukt til elevene

EU-parlamentet vedtok i dag å bruke 4 milliarder kroner på en skolefruktordning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

EU har dermed vedtatt det som den rødgrønne regjeringen i Norge aldri klarte, en ordning med gratis frukt til skoleelever.

Med 586 for og kun 41 stemmer mot vedtok Europaparlamentet å sette av 500 millioner euro til ordningen som skal tre i kraft neste år.

Forslaget ble vedtatt selv om mange er i tvil om beløpet er nok til å dekke daglig gratis frukt til alle.

- Vi er ikke helt sikre på hvor mange barn som vil få frukt for de pengene men det skal i hvert fall dekke behovet for utdeling tre dager i uken til barn mellom 6 og ti år, sier Niels Busk som er dansk parlamentsmedlem og en av drivkreftene bak det historiske vedtaket.

22 millioner barn er overvektige

Under tirsdagens debatt la Busk i sitt innlegg vekt på at det er uhyre viktig å gi europeiske barn sunne spisevaner fra barndommen.

- I EU er det i dag 22 millioner barn som er overvektige og fem millioner som er svært overvektige. Det verste er likevel at tallet stiger med 400.000 barn hvert år og det må vi gjøre noe med, sa Busk til Europaparlamentet.

Kun frukt fra Europa

Mindretallet som stemte mot forslaget hevdet på sin side at det egentlig var et vedtak for å opprettholde driften til europeiske fruktbønder.

Et av premissene for vedtaket er nemlig at ordningen kun gjelder for frukt som er dyrket innad i EU.

Ikke frukt til alle i Norge

I dag er det to ordninger som er innført av den rødgrønne regjeringen i Norge, én for barneskoleelever og én for ungdomsskoleelver.

Ungdomsskoleelvene skal få én gratis frukt pr. dag fra høsten 2008.

Elevene på barneskolene kan melde seg på og betale 2,50 kroner pr. frukt fra høsten 2008.

Staten subsidierer da hver frukt med ca. én krone.