Nordmenn vet for lite om hva som ligger bak dette flagget, mener forfatter Alfred Kvalheim.  (Foto: E.C./Scanpix)
Nordmenn vet for lite om hva som ligger bak dette flagget, mener forfatter Alfred Kvalheim. (Foto: E.C./Scanpix)

Tjenestedirektivet for dummies

EUs tjenestedirektiv splitter regjeringen. Vi gir deg oversikten over hva direktivet handler om.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
  • Direktivet skal sikre fri utveksling av tjenester på tvers av grensene. Landene som omfattes av direktivet, pålegges å gjøre det lettere for utenlandske tjenesteytere å etablere seg i landet.
  • Tjenestedirektivet har noen viktige unntak. Det gjelder offentlig forvaltning, helsetjenester og transporttjenester.
  • Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti kjemper imot direktivet. SV-leder Kristin Halvorsen sier de frykter at direktivet vil undergrave arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår og svekke kampen mot sosial dumping.
  • EUs ambassadør i Norge, Percy Westerlund, tror mange utlendinger undres over den store oppstandelsen rundt saken i Norge. - Tjenestedirektivet anses i Europa for å være en seier for sosialistene og for fagbevegelsen, sier Westerlund til TV 2 Nyhetskanalen.
  • Norge må ta stilling til direktivet innen utgangen av 2009. Det skal tre i kraft fra 2010.