I 2006 åpnet den omorganiserte og nyoppussete avdelingen for akuttpsykiatri på Ullevål universitetssykehus. Nå kan fagmiljøet bli flyttet til Rikshospitalet.  (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)
I 2006 åpnet den omorganiserte og nyoppussete avdelingen for akuttpsykiatri på Ullevål universitetssykehus. Nå kan fagmiljøet bli flyttet til Rikshospitalet. (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)

Ullevål mister fagkompetanse

Rikshospitalet foreslås som hovedsete for det nye gigantsykehuset i Oslo.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Planene om det nye gigantsykehuset i Oslo vil føre til store endringer i hverdagen for de ansatte ved de tre sykehusene, Rikshospitalet, Ullevål og Aker.

De 20.000 ansatte skal fra nyttår samles i Oslo universitetssykehus.

I vedtaket om sammenslåingen har styret i Helse Sør-Øst vedtatt en anbefaling om at hovedlokaliseringen skal ligge på Gaustad i Rikshospitalets lokaler.

Begrunnelsen fra styret er at infrastrukturen på Rikshospitalet er nyere og bygget med tanke på høyspesialisert sykehusvirksomhet og avansert kirurgi. Dessuten huser lokalene på Gaustad allerede flertallet av lands- og regionsfunksjoner.

Trauma om trauma

En slik hovedlokalisering vil bety at traumemottaket med tilhørende regionsfunksjoner, flyttes fra Ullevål til Rikshospitalet. Dette vil flytte 70.000 liggedøgn samme veien.

Ved å flytte enkelte funksjoner fra Rikshospitalet til Ullevål vil det redusere utbyggingsbehovet til det nye gigantsykehuset, mener styret i Helse Sør-Øst.

Men flyttingen har tidligere skapt bekymring for de ansatte ved Ullevål.

- Vi har fokusert fryktelig mye på øyeblikkelig hjelp, det har ikke Rikshospitalet. Og det er klart at det innebærer visse kulturforskjeller. Og det å få forståelse av hvordan man fungerer i en øyeblikkelig-hjelp-setting, for noen som ikke fungerer slik, det er en utfordring, sa divisjonsdirektør ved Ullevål universitetssykehus, Olav Røise til TV 2 før sammenslåingen ble klar.

Krevende fusjon

Viseadministrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus, Eva Bjørstad, vil ikke si om sammenslåingen vil føre til en nedbygging av Ullevål. Men hun gjør seg likevel en vurdering av problemstillingen.

- Noe nedbygging tror jeg er nødvendig uansett fordi det er overkapasitet i forhold til areal og behandlingskapasiteten som det er i dag, sier Bjørstad.

Fusjonen vil bli krevende for de ansatte på sykehusene, men det er bred enighet om forslaget.

- Det viktigste nå i denne fusjonen er å ha fokus på pasientenes behov og hvordan vi skal tilrettelegge en godt organisert tjeneste for å dekke det behovet. Så får fagfolk fra ulike kanter som skal inn i den behandlingskjeden komme sammen og finne ut av den beste måten å gjøre det på, sier Bjørstad.