graffitti1024x576
graffitti1024x576

Bør graffiti legaliseres?

Kunst eller hærverk? Gjør opp din egen mening.

Hva mener du?

«Waschera» mener graffitikunstnere burde fått lov til å lage «piecer» på lovlige vegger. Men når nesten ingen bydeler vil etablere dette fører det til et problem.

Lovlige graffitivegger kan være viktig for mennesker som «tagger». Hvis det kommer flere lovlige vegger der flinke graffitikunstnere kan lage «piecer» får «taggerne» rollemodeller og noe å se opp til. Vi tror det kan være en fin måte å få de bort fra «tagginga» og over til noe mer produktivt. Mer kunst og mindre kluss.


Artikkelen fortsetter under bilder

daim
daim


Kim Stokke som er profesjonell graffitikunstner har prøvd flere ganger å få gjennomslag for dette.

Kort fakta om graffitti

I 1985 åpnet faktisk Oslo Sporveier for lovlig graffiti på utvalgte t-banestasjoner. Samtidig intensiverte de vaktholdet for å hindre ulovlig graffiti.

I 2000 innledet byrådet i Oslo en nulltoleranselinje mot graffiti. Alle lovlige vegger ble nedlagt, og kunstutstillinger med offentlig støtte ble forsøkt stengt.

I 2006 ble et privat forslag fra Rune Gerhardsen om lovlige graffitivegger i Oslo nedstemt, men de bydeler som selv ønsker det kan etablere lovlige graffitivegger.


Vi mener at hvis vi får flere lovlige vegger så kommer vi til å unngå å se så mye «tagging».

Under kan du se noen videoer om ulovlig «tagging» og lovlig «tagging».
Skriv i kommentarfeltet hva du mener om graffiti og «tagging».