- Norge taper
mot mafiaen

- Politiet har helt mistet kontrollen innenfor økonomisk kriminalitet, sier Erling Grimstad.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- I Norge vokser det nå fram en ny form for økonomisk kriminalitet som ligner mer og mer på det vi kaller mafia. Mørketallene er mye større enn det politiet aner. Det er en forferdelig utvikling vi ser, sier Erling Grimstad til NA24.

NA24 – din næringslivsavis

Grimstad er tidligere assisterende Økokrim-sjef og nå privatpraktiserende advokat med anti-korrupsjonsarbeid som spesiale. Før helgen offentliggjorde Økokrim en trendrapport der blant annet et kriminelt miljø på Aker Brygge og Oslo vest spesielt blir trukket fram.

Grimstad mener det blir helt feilaktig av Økokrim å tro at den negative utviklingen av økonomisk skjer spesielt innenfor et begrenset geografisk område. Han tegner et svært dystert bilde av situasjonen i Norge.

- Mafiavirksomhet
- Bare den utviklingen du har sett de siste månedene tyder på at dette er langt mer omfattende. I flere saker har kriminelle krevd beskyttelsespenger fra utesteder i Oslo. Hvis disse pengene ikke blir betalt, så lager disse gruppene en form for oppstyr slik at de får pengene. Dette er mafiavirksomhet, fastslår Grimstad.

Grimstad peker også på at Oslo-politiet henlegger hele 58 prosent av anmeldelsene på økonomisk kriminalitet.

- Politiet har helt mistet kontrollen innenfor økonomisk kriminalitet. Dette faktumet har en svært negativ effekt på samfunnet. Jeg ser ikke lyst på dette i det hele tatt, sier Grimstad.

Han mener at med denne svært høye henleggelsesprosenten gis økonomisk kriminelle nærmest grønt lys for å fortsette sin ulovlige virksomhet.

- Ingen risiko for kriminelle
- Dette betyr at de kriminelle ikke lenger er engstelige for å bli tatt, fordi risikoen for å bli satt under etterforskning er så liten. De kan dermed drive fritt fram uten noe særlig risiko, mener Grimstad.

Han nevner restaurantbransjen som ett eksempel. Når restauranteierne som driver hederlig virksomhet ser at konkurrentene som begår økonomisk kriminalitet, svart omsetning eller hvitvasking alltid glir unna og unngår politietterforskning, gir det de legale virksomhetene to valg. Enten kan man begynne å begå økonomisk kriminalitet selv, eller så må man pakke sammen virksomheten.

- For det er umulig å konkurrere med folk som driver svart. Alle de der ute i næringslivet som er skadelidende ser at politiet ikke løfter en finger. De er overlatt til seg selv ute å kunne vente på hjelp. Dette skaper en svært uheldig effekt. Jeg tror dette fenomenet er langt mer utbredt, mye mer omfattende og skjer innenfor langt flere bransjer enn det politiet tror. Å innbille seg at dette skjer på et isolert område på Oslo vest er helt feil, sier Grimstad.

Fortvilte ofre
Han forteller at han har fått henvendelser fra fortvilede mennesker som blir kommandert av sjefer til å lage to sett av avtaler, en offisiell og en uoffisiell. De blir også kommandert til å lage fiktive fakturaer.

- Hvis de ikke gjør dette, frykter de at de mister jobben, sier Grimstad.

Grimstad mener situasjonen er blitt langt verre med årene, fordi det nå snart bare er Økokrim som etterforsker økonomisk i Norge.

- Ute i de store byene i Norge er det veldig lite ressurser og kraft som brukes til å etterforske økonomisk kriminalitet. Grunnen til det er at dette er svært ressurskrevende, tar lang tid, og gir ofte dårlig uttelling på statistikken. Det er mye bedre for politiet å behandle enklere straffesaker, smeller Grimstad.

Krass kritikk
Forrige uke kom riksrevisjonen med en rapport som slaktet myndighetenes kamp mot økonomisk kriminalitet. Riksrevisor Jørgen Kosmo kritiserte politiet for å være en flaskehals, og mener det er svært uheldig at for eksempel skatteetaten lar være å anmelde mange saker, fordi de vet at politiet ikke har ressurser til å etterforske sakene. Grimstad peker på nettopp den samme problemstillingen.

- Dette bidrar til å forsterke mørketallene, og gjør at man får en slags mafiavirksomhet som befester posisjonen i Norge, dessverre. Jeg er skremt av denne utviklingen selv, medgir Grimstad.

- Du kan også se på hvordan antall hvitvaskingsmeldinger øker, hva politiet gjør med dem, og hvor mange som ender ut i straffesaker. Det er bare en dråpe i havet som ender med straffeforfølgelse. Dette er en hån mot alle innen bank og finans som har brukt store ressurser på å sette i verk tiltak mot hvitvasking, og så blir meldingene bare liggende i arkivet til politiet. Det er ikke spesielt motiverende. Jeg sitter nå på utsiden av politiet, men jeg er ikke spesielt stolt av å se på det som skjer i politiet. Utviklingen i den etaten jeg jobbet i går helt feil vei, smeller Grimstad i en skikkelig kraftsalve.

Mer korrupsjon
Grimstad peker på at Norge falt på Transparency Internationals korrupsjonsindeks som ble offentliggjort tidligere i høst. Norge falt fra en delt 9. plass i 2007 til en delt 14. plass i 2008, ifølge oversikten til organisasjonen.

- Politiet i Norge er ikke korrupte. De gjør så godt de kan, men har lite ressurser. Det gjør at problemene i Norge ikke blir mindre, men går i feil retning, mener Grimstad.

- Kan dette bli et uhåndterlig problem?

- Det å ha den laveste politidekningen, som Norge har i Norden, det er en enorm risiko å ta, synes jeg. Når kriminelle elementer begynner å feste seg i posisjoner som har beslutningsansvar, klarer man ikke å kvitte seg med dette på en enkel måte. Når man mister kontrollen, tar det tid å hente seg inn igjen. Du blir ikke kvitt problemet med å lage en ny handlingsplan for å få inn nye politifolk. Det tar fem til ti år for en politiaspirant å bli god, mener Grimstad.

Grimstad sier at han er bundet av taushetsplikten så han kan ikke gå inn på konkrete eksempler han har kommet over i sin advokatpraksis. Men Grimstad forteller at han ofte er involvert i saker der det har foregått økonomiske misligheter og hvor fornærmede har kommet i vanskeligheter på grunn av økonomisk kriminalitet.

- Veldig vanskelig
- Når jeg ser hvor vanskelig det er å få politiet til å ta fatt i saker, så sier det endelig alt om hvor vanskelig dette er. Når de fornærmede vet at det er en stor sannsynlighet for at politiet legger bort saken, lar de være å anmelde, forteller Grimstad.

Dette er spesielt uheldig, mener den tidligere førstestatsadvokaten, fordi da kan de som er mistenkt for økonomisk kriminalitet si at de er uskyldige siden politiet har henlagt saken. Da stiller den fornærmede part mye svakere.

- Dette vil si at det ikke er rettssikkerhet i samfunnet, og de fornærmede opplever dette som et slag under beltestedet. Når for mange har blitt lurt, og lar være å be politiet om hjelp, fordi politiet ikke etterforsker saken, da løser ikke politiet den oppgaven de skal løse på dette feltet, mener jeg, sier Grimstad til NA24.

NA24 lykkes mandag ikke i å få en kommentar fra politidirektoratet eller justisminister Knut Storberget