DnB NOR-notatet forblir hemmelig

Det omstridte notatet med kontakt mellom DnB NOR og Statsministerens kontor vil forbli hemmelig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et brev, som ombudsmannen i dag har sendt til Statsministerens kontor (SMK), går det fram at ombudet ikke vil trekke saken videre, melder P4.

Sivilombudsmann Arne Fliflet, konkluderer med at han ikke kan overprøve regjeringens beslutning om å hemmeligholde notatet om kontakten mellom DNB NOR og Statsministerens kontor.

Denne beslutningen ble tatt i kongen i statsråd, og ombudet mener derfor at saken faller utenfor ombudets arbeidsområde.

« Etter ombudsmannslova 22.juni 1962 nr.8 § 4 første ledd bokstav b fell avgjerder frå Kongen i statsråd utanfor arbeidsområdet til ombudsmannen.»

Ombudet ba SMK å begrunne om det var vurdert meroffentlighet i saken, noe SMK svarte på i et brev 5. november.

Likevel konkluderer ombudsmannen nå med at han ikke har tilgang til å overprøve denne beslutningen, da avgjørelsen ble tatt i statsrådet.

«Saken er med dette avslutta her», skriver ombudsmannen i brevet, noe som vil si at offentligheten ikke vil få se det omstridte notatet.