Svein Mathisen raser etter VGs telefonavsløringer. (Foto: Trond Solvang/TV 2)
Svein Mathisen raser etter VGs telefonavsløringer. (Foto: Trond Solvang/TV 2)

Mathisen årets «pressefiende»

Journalistene på Sørlandet har talt: Starts medie og sports-direktør Svein Mathisen er vanskeligst å samarbeide med.

Agder Journalistlag har for andre år på delt ut priser i to retninger for å understreker viktigheten av godt samarbeid med pressen

I en anledning har journalistene kåret «årets pressefiende» på Sørlandet.

Den lite hyggelige prisen gikk til Starts medie og sports -direktør Svein Mathisen.

Her er begrunnelsen:

«Han begynte i en nyopprettet stilling for å profesjonalisere og bedre kontakten med pressen. Det har han gjort, men med varierende kvalitet.

Personen er den eneste som er foreslått til Årets pressefiende, og han er forslått av flere. Årsaken er forskjellsbehandling, variabel tilgjengelighet, dårlig oppfølging av beskjeder om å ringe tilbake, upålitelig informasjon og sinne. Han har skjelt ut journalister for måten saker er løst på, og han har kommandert folk til å intervjue ham.

AJ-styret understreker at denne utnevnelsen langt ifra innebærer evig fiendskap, men heller en hilsen om god bedring. Det er ekstra skuffende at håndteringen av pressefolk ikke skjer med større forståelse, innsikt og respekt fra en mangeåring pressemann. Årets pressefiende er Starts sports- og mediedirektør Svein Mathisen».