Riks tv
Riks tv

Misfornøyde med Riks-TV

Svært mange opplever problemer i forbindelse med overgangen til digitalt bakkenett og Riks-TV. Det avslører en ny undersøkelse!

Undersøkelse som er gjort av Medietilsynet og Forbruker-rapporten viser at nær halvparten av antennebrukerne oppgir at de ofte opplever problemer med både lyd og bilde.

Avdekket problemer
Så langt er det svært få klager som har blitt registrert i forbindelse med overgangen til det digitale bakkenettet. Verken RiksTV, Forbrukerombudet eller Forbrukerrådet har fått mer enn en håndfull klager på overgangen til digitalt bakkenett, skriver Forbruker-rapporten. Medietilsynet registrerte imidlertid mange henvendelser om problemer til sin informasjonstelefon, og sammen med Forbruker-rapporten satte de i gang en undersøkelse. Denne undersøkelsen avslører altså noe helt annet enn en problemfri digital virkelighet. Så mange som en av fem har daglige problemer med lyd eller bilde. Ytterligere en av seks har ukentlige problemer, og enda en av 10 månedlige problemer.

Skylder på sendeforhold og utstyr
Riks-TV forklarer blant annet problemene og misnøyen som nå er avdekket med vanskelige sendeforhold flere steder i Norge.

- Den misnøyen vi registrerer blant våre kunder skyldes oftest mottaksproblemer som resulterer i vekslende bildekvalitet. Slik skal det selvsagt ikke være, men også det digitale bakkenettet har hatt sine barnesykdommer, svarer kommunikasjonsdirektør Svein Ove Søreide i RiksTV til Forbruker-rapporten. Søreide vedgår også at en del av utstyret til Riks-TV ikke har virket som det skulle.

- Det har vært litt for mange feil i sendenettet, og ikke minst har det vært feil på enkelte mottakere. De fleste av feilene i mottakere er nå rettet opp gjennom programvareoppdateringer.

Riks-TV har nå endret sine rutiner når de får nye kunder.

- Et nytt tiltak vi har iverksatt i høst for å sikre at publikum er fornøyde, er å ringe til alle nye Rikspakke-kunder for å sjekke om alt er i orden. Så langt har vi snakket med 5500 kunder. I underkant av 20 prosent av kundene våre sier de har hatt små eller store problemer som vi jobber videre med å finne løsninger på, sier Søreide.

Stor feilmargin
Til tross for at de tar selvkritikk setter Riks-TV spørsmålstegn ved undersøkelsen til Medietilsynet og Forbruker-rapporten.

- Vi tar undersøkelsen alvorlig. Prosentandelen av misfornøyde er litt for høy. Når det er sagt, er vi kritiske til det lave utvalget i undersøkelsen. Bare 200 av våre kunder er spurt og det skaper store feilmarginer, hevder kommunikasjonsdirektør Svein Ove Søreide i Riks-TV til VG.