- Dette er ufattelig

Leder av seniorsaken, Tore Henning Larsen, sier det er helt ufattelig at Vilberg helsetun kunne la en kvinnelig pasient gro fast til en madrass.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det er så ufattelig som det går an å få blitt. Vanlig sunn fornuft tilsier at noe slikt ikke skulle kunne skje, sier Larsen til Nettavisen.

Han er i harnisk etter at det torsdag ble kjent at en kvinne er operert på Ahus, etter at hun måtte løsrives fra en madrass. Kvinnen hadde liggesår og kroppen grodde til slutt sammen i madrassen.

Heller ikke eldreombud for Oslo Anny Myhr skjønner hvordan et sykehjem kan la en kvinne gro fast til en madrass.

undefined
undefined

- Jeg skjønner ikke at det kan gå så langt. Det går en grense. Dette er jo bestyrtelig, sier eldreombudet til Nettavisen.

- Vanskelig sak
Bakgrunnen til at kvinnen kunne gro fast, var at hun var frisk nok til selv å bestemme om hun ville ha behandling eller ikke – såkalt samtykkekompetent.

Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, sier til Nettavisen at den aktuelle saken er svært vanskelig.

- Kvinnen var samtykkekompetent, samtidig går det en grense. Derfor har vi bestemt oss for å etterforske saken og følge den opp. Vi har bedt om en utredning både fra sykehjemmet og kommunen, sier Schou til Nettavisen.

Forstår at folk reagerer
Det aktuelle sykehjemmet, Vilberg helsetun, ligger i Eidsvoll kommune. Helse- og sosialsjef i kommunen, Knut Viseth, ønsker ikke å kommentere saken i detalj.

- Men jeg har forståelse for at folk reagerer når vi får en type situasjoner som dette.

- Hvordan kunne kommunen la det gå så langt at kvinne grodde fast til sengen?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg ønsker ikke å si noe i detalj når det gjelder pasienten, da dette er taushetsbelagt, sier Viseth.

Får ikke konsekvenser for sykehjemmet
Helsesjefen vil derimot presisere at kvinnen ikke ble liggende i flere år før hun ble flyttet.

- Det er snakk om en måneds tid, sier Viseth til Nettavisen.

- Det jeg derimot kan si er at det er en menneskerett å nekte å bli behandlet, men denne saken har utfordret oss både på etisk og faglig nivå, og har vært en enorm belastning for de på sykehjemmet.

- Vil saken få noen følger for sykehjemmet?

- Nei, tvert imot. Saken har vært en enorm belastning for de ansatte og helsepersonellet og de har i kraft av sin utdannelse og profesjon vært svært innstilt på å hjelpe. Saken har vært en ekstra belastning for dem.

Kvinnen nektet å la seg hjelpe, men til slutt ble hun innlagt på Ahus og operert.

- Skjedde det frivillig eller ved bruk av tvang?

- Det vil jeg ikke kommentere spesielt. Men på generell basis vurderer vi pasienters tilstand og plikter å agere i forhold til det å gi øyeblikkelig hjelp, sier Viseth.

Det ligger med andre ord i kortene at kvinnen ble innlag på sykehus ved makt.

Varslet selv Helsetilsynet
Viseth sier til Nettavisen at de nå har tatt kontakt med Helsetilsynet vedrørende saken.

- Vi har underrettet helsetilsynet på eget initiativ og avventer nå tilbakemeldinger fra dem. Ellers er vi i dialog med Ahus om den videre utviklingen i saken, sier Viseth.

Helsepolitisk talsmann i Høyre, Inge Lønning, er også oppbrakt over saken.

- Jeg har vanskelig for å forstå at en person er samtykkekompetent når man nekter hygiene - og sårstell. Her er den er feilkobling ute og går. Loven sier klar at personer som er ved sine fulle fem bestemmer selv om vedkommende vil ha behandling eller ikke. Men når dette går over tid må den ansvarlige institusjon overvurdere pasientens vurdering, sier Lønning til Nettavisen.

Han sier saken reiser et vanskelig dilemma.

- Hvis man er pasient, har institusjonen et ansvar for å ivareta pasientene. Men det er en umulig situasjon hvis i situasjonen på den ene siden skal sitte med ansvar, mens de på den annen side ikke får gi den nødvendige behandling.

- Legetilsynet for dårlig
Lønning mener dette helt klart er en sak som hører inn under Helsetilsynet.

- Dette illustrerer dessuten et problem vi har påpekt mange ganger på høyresiden, nemlig at legetilsynet i sykehjemssektoren er altfor dårlig. Hadde det vært en ansvarlig lege som hadde ansvaret for pasientene, så kan jeg ikke tenke meg annet enn at vedkommende lege hadde gått inn for lenge siden.

Lønning presiserer at han ikke kjenner detaljene i denne saken, men han peker likevel på at andelen ufaglærte i sykehjemssektoren er høy.

- Mange steder er antall ufaglærte ansatte i sykehjemssektoren oppe i 35-40 prosent. De har heller ikke permanent legetilsyn som er ordentlig organisert, sier Lønning.

- Lønning må være forsiktig

Viseth sier til Nettavisen at både han og ordføreren i Eidsvoll reagerer på Lønnings uttalelser.

- Vi reagerer på at en stortingsrepresentant som på den ene side tilkjennegir at han ikke kjenner alle detaljene i saken, men likevel trekker de konklusjoner han nå gjør.

- Det er jo Stortinget selv som har vedtatt de lovene vi nå utøver etter beste skjønn. De har selv vedtatt at Helsetilsynet er tilsynsmyndighet i disse sakene. Da bør Lønning være forsiktig med å komme med kritikk, som egentlig er opp til Helsetilsynet å gjøre.

Helse og sosialsjefen mener Lønning etterlater seg et inntrykk av at kommunehelsetjenesten og sykehjemmet er ukvalifisert til å håndtere situasjonen.

- I dette tilfellet er det foretatt vurdering tverrfaglig. Både fastlege, tilsynets lege, kommuneoverlege og lege innen spesialisthelsetjenesten har vært inne i bildet, sier Viseth.