Norske Skog taper milliarder

Papirprodusenten leverer større underskudd enn ventet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske Skog la i dag frem et milliardunderskudd for tredje kvartal.

NA24 - din næringslivsavis

Driftsinntektene endte på 6,3 milliarder kroner i kvartalet, mot 6,6 milliarder samme kvartal i fjor. Dette er noe høyere enn analytikerne hadde ventet på forhånd. Tall nyhetsbyrået SME Direkt har hentet inn på vegne av TDN Finans viste at analytikerne ventet en omsetning på knappe 6 milliarder kroner.

Bedring å spore
Selskapet hadde et driftsresultat på -466 millioner kroner, mot 208 millioner i samme kvartal i fjor. På forhånd hadde analytikerne ventet et driftsresultat på -528 millioner.

Selskapet har imidlertid forbedret brutto driftsresultat, justert for restruktureringskostnader, nedskrivninger og andre gevinster/tap, med nær 150 millioner sammenlignet med andre kvartal.

- Jeg er tilfreds med at vi har klart å forbedre driftsresultatet selv etter at vi har solgt våre to fabrikker i Korea. Resultatet er i hovedsak positivt påvirket av økte priser på magasinpapir, en fortsatt reduksjon av våre kostnader samt en svakere norsk krone. Jeg vil likevel understreke at lønnsomheten er langt under målsettingen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Milliardminusen
Resultatet før skatt endte på -1,1 milliarder kroner, mot 200 millioner kroner i pluss samme kvartal i fjor. På forhånd hadde analytikerne ventet et underskudd på 983 millioner kroner.

Norske Skog-sjef Christian Rynning Tønnesen la i dag frem et milliardunderskudd.
Norske Skog-sjef Christian Rynning Tønnesen la i dag frem et milliardunderskudd.

Noe av grunnen til det svake resultatet skyldtes posten "andre gevinster og tap", der salget av fabrikkene i Korea drar ned resultatet med rundt 600 millioner kroner. Dette inkluderer om lag 800 millioner i negativ omregningsdifferanse etter salget av de to fabrikkene i Korea, og fremkommer som en effekt av at norske kroner har styrket seg mot koreanske won i perioden fra Norske Skog kjøpte virksomheten i Korea og frem til salgstidspunktet.

Verdiendringen er løpende ført mot egenkapitalen, men regnskapsmessig må de samme verdiendringene føres over resultatregnskapet når virksomheten selges. Omregninsdifferansen har ingen kontanteffekt og påvirker heller ikke egenkapitalen.

Gjelden krymper
Det store problemet til Norske Skog tidligere har vært høy gjeldsbyrde. Selskapet jobber nå aktivt med å selge unna en rekke eiendeler, og gjelden er kraftig redusert gjennom salget av Korea-virksomheten, samt salg av enkelte eiendommer.

Netto rentebærende gjeld ligger nå på 12,7 milliarder kroner, ned 3 milliarder kroner fra utgangen av andre kvartal.

- Vi vil fortsette arbeidet med å redusere netto gjeld gjennom fokus på forbedret kontantstrøm fra driften samt transaksjoner, sier Rynning-Tønnesen.

Årseffekten av Norske Skogs forbedringsprogram er 2,75 milliarder kroner per tredje kvartal 2008. Programmet har som mål at årseffekten av de samlede forbedringene skal være tre milliarder kroner ved utgangen av 2008.

Ser bedring i papir
Stengningen av en fabrikk i Tsjekkia, og en av de tre maskinene ved Follum ble gjennomført i forrige kvartal, og har dermed sørget for en lavere produksjonskapasitet, og en bedret balanse mellom tilbud og etterspørsel i avispapirmarkedet, skriver selskapet i rapporten.

- Den strammere markedbalansen er fundamentet for vår forventning om prisøkning på avispapir i Europa. Prisene må opp på et nivå som reflekterer de store kostnadsøkningene vi har opplevd de siste årene, sier Rynning-Tønnesen.

Magasinpapirvirksomheten forbedrer resultatet fra andre til tredje kvartal med 71 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av høyere pris på magasinpapir samt en mer fordelaktig valutasituasjon.

Finanskrisen rammer
Den globale finanskrisen er ventet å påvirke etterspørselen etter papir. Norske Skog møter en slik utvikling med fortsatt fokus på reduserte kostnader og en streng kapitaldisiplin.

- Dersom etterspørselen faller ytterligere er vi også forberedt på å gjennomføre ytterligere reduksjon av produksjonskapasiteten, sier Rynning-Tønnesen.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24