Frykter terror med norske våpen

Etterforsker ulovlig eksport av våpenteknologi.

Tollvesenet anmeldte i fjor fem saker som gjaldt ulovlig eksport av varer med både sivilt og militært bruksområder, skriver Aftenposten.

- Avsløringene har kommet som følge av at vi har bygget opp vår kompetanse. I denne sammenheng har vi en rolle som samfunnsbeskytter, sier underdirektør Anita Graff i Tolldirektoratet til avisen.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at både norske og utenlandske selskaper er under etterforskning. Ved å bruke stråmenn kan terrororganisasjoner, eller land som nekter kontroll av sine våpenprogrammer, skaffe teknologi og utstyr til våpenproduksjon.

Både stater som nekter innsyn og ikke-statlige aktører er under lupen for å hindre at disse skaffer seg såkalte CBRN-våpen. CBRN er en forkortelse for kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske våpen. Blant annet Osama bin Laden har ønsket slike masseødeleggelsesvåpen.