Her er de verste flodbølgene

Såkalte tsunamier har opp gjennom historien tatt titusenvis av liv, men ikke på 108 år har jordskjelv-bølger tatt flere liv enn i Sørøst-Asia søndag. Sjekk den historiske oversikten.

Tsunamier er enorme flodbølger som ikke er forårsaket av vind, men av plutselige hendelser i havet eller havbunnen, som for eksempel vulkanutbrudd, meteorittnedslag eller - slik tilfellet er med det søndagens katastrofe i Det indiske hav - av jordskjelv. Historisk kjenner man til flodbølger så langt tilbake som i gammelromersk og - gresk tid. 21. juli i år 365 ble tusener drept i byen Alexandria i Egypt da en flodbølge oppstod i det østlige Middelhav. Her er de mest kj