I Old Delhi brukes fortsatt  muskelkraft til det meste, men India er et av landene som øker forbruket sitt av naturressurser raskest. (Foto: Ronald Toppe)
I Old Delhi brukes fortsatt muskelkraft til det meste, men India er et av landene som øker forbruket sitt av naturressurser raskest. (Foto: Ronald Toppe)

Jorden er snart brukt opp

Vi forbruker naturressurser så raskt at det er behov for en klode til.

Befolkningen vokser i et stadig økende tempo, og mer enn tre fjerdedeler av oss lever i land der presset på miljøet er høyere enn det kloden klarer å håndtere. En til om tjue år Dersom forbruket av naturressurser opprettholdes, trenger vi en klode til allerede i 2030. Det er World Wildlife Fund som rapporterer dette i den siste utgaven av Living Planet Report. <