Bitre uvenner ble venner

Hydro droppet gigantkrav og ble plutselig bestevenn med en bitter fiende i korrupt land.

Hva som skjedde med de 145 millioner dollarene, 945 millioner kroner etter datidens dollarkurs, vil ikke Hydro si så mye om. NA24 - din næringslivsavis Det var mot slutten av 2004 Hydro røk uklar med det statlig eide aluminiumsselskapet TadAZ, det lille lutfattige, sentralasiatiske landet Tadsjikistans største og viktigste eksportbedrift. De hadde inngått en bytteavtale som gjaldt bearbeiding av råstoffet alumina til aluminium. Hydro lever