Munch-dom opphevet

Høyesterett opphever dommen til en av de Munch-tiltalte - på grunn av saksbehandlingsfeil.

Ranet av Munch bildene «Skrik» og «Madonna» skjedde på høylys dag 22. august 2004.

Høyesterett skjerpet enstemmig straffene til henholdsvis seks og ti og et halvt år for de to som i lagmannsretten ble dømt til henholdsvis fem og et halv år og ni år, heter det i en kjennelse fredag.

Samtidig ble lagmannsrettens dom for den tredje tiltalte opphevet.

 • Les hele kjennelsen her (ekstern lenke)

  Ankene over saksbehandlingen kom gjennom nåløyet til Høyesterett som følge av manglende opplysning om det bokprosjektet som involverte Petter Rosenvinge og Johnny Brenna.»

  «Høyesterett kom enstemmig til at det måtte anses som en saksbehandlingsfeil at påtalemyndigheten ikke hadde opplyst om forlagsavtalen», heter det i den ferske kjennelsen.

  - Uerstattelig
  For de to andre ble det ved straffutmålingen lagt vekt på at det dreide seg om ran av «uerstattelige nasjonale kulturverdier», og at straffen derfor burde settes noe høyere enn om det hadde vært tale om ran av penger til samme økonomiske verdi.

  På den annen side måtte det tas hensyn til at maleriene – om enn i skadet tilstand – var kommet til rette.

  I alt seks personer som ble tiltalt for ranet av Munch-maleriene, som kom til rette - noe skadd - to år senere. I lagmannsretten ble Petter Tharaldsen, Bjørn Hoen og Stian Skjold dømt til fengsel i henholdsvis ni og et halvt år, ni år og fem og et halvt år.

  Går fri
  Den såkalte «bilmannen», 38 år gamle Petter Rosenvinge, ble i tingretten dømt til fire års fengsel i tingretten for å ha skaffet til veie ransbilen. Han ble frifunnet av lagmannsretten på alle punkter - og krever erstatning.

  Alle de tre fikk dermed strengere straffer enn i tingretten

  Les mer: Munch-ranerne straffes hardere

  Høyesterett vurderte straffutmålingen på grunnlag av lagmannsrettens bevisbedømmelse.