Flommen øker også faren for ras! (Foto: Scanpix)
Flommen øker også faren for ras! (Foto: Scanpix)

Flom på Vestlandet

Mye nedbør og snøsmelting gir flom i helgen.

NVE sendte fredag morgen ut flomvarsel for Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Varselet gjelder for lørdag og søndag:

«Det er ventet mye nedbør i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder lørdag og natt til søndag. Hordaland og Rogaland vil få mest nedbør. Over ca. 1200 moh. ventes nedbøren å falle som snø.

Det er allerede stor vannføring i alle vassdrag i fylkene. Regnet, noen steder sammen med snøsmelting, ventes å føre til raskt økende vannføring og flom i de fleste vassdrag. Flommen ventes å nå sitt høyeste nivå i løpet av søndag. Av de større vassdragene er spesielt Vossovassdraget utsatt i denne omgang.

Det er stor risiko for gjentetting av kulverter og andre avløpsveier. Dette kan føre til lokale oversvømmelser.

Situasjonen er følsom for temperatur- og nedbørforholdene. Høyere temperatur og mer nedbør enn prognosert kan forverre flomsituasjonen.

Store nedbørmengder kan medføre økt fare for skred, spesielt langs bekker og elveløp med stor vannføring.»