Antibiotika medisin
 (Foto: Terje Bendiksby/SCANPIX)
Antibiotika medisin (Foto: Terje Bendiksby/SCANPIX)

Slår alarm om antibiotikabruk

Hver fjerde nordmann tar en antibiotika-kur i året, viser nye tall. Det er alt for mange, mener ekspertene.

Det er særlig hos barn og eldre at overbehandlingen skjer. - Utviklingen er bekymringsfull mener, Morten Lindbæk professor i allmennmedisin og leder for antibiotikasentret for primærmedisin.

mortenUndersok_web (Foto: ASP)
mortenUndersok_web (Foto: ASP)

Les hva Lindbæk svarte i nettmøtet under.

Farlig utvikling

Overforbruk av antibiotika er den viktigste årsaken til utvikling og spredning av resistente bakterier. Skulle man senere ha et alvorlig behov for en antibiotikakur kan man ha gjort seg immun mot virkningen av denne. - Det er særlig øvre luftveisinfeksjoner og øykatarr hos barn som overbehandles. De fleste av disse infeksjonene vil gå like fort over av seg selv, mener Lindbæk.

Press fra jobben

Bare de siste fire årene har forbruket av antibiotika i Norge økt med 20 prosent. En del av forklaringen kan være at det er flere foreldrepar hvor begge er ute i jobb. - Mange opplever et press fra arbeidsgiver om å holde seg på jobb, og terskelen for å være hjemme med sykt barn varierer veldig. Antakeligvis er dette også en grunn til at mange tyr til en antibiotikakur.

Vent og se

Nå skal nye retningslinjer og informasjon til alle leger og pasienter få ned dette farlige overforbruket. - Vi har over tid undersøkt effekten av en såkalt «vent-og-se»-resept, hvor pasientene blir utstyrt med en resept for antibiotika som de kan bruke dersom de ikke merker bedring innen noen dager. Erfaringer viser at kun 50 prosent benytter seg av resepten. Det er jo positivt, sier Lindbæk.

Bakgrunn er hentet fra Tidsskrift for Den norske legeforening, som har en artikkelserie om antibiotika og resistens.

Moten Lindbæk ny
Moten Lindbæk ny