Onion1024.576 løk oransje
Onion1024.576 løk oransje

Tirsdagens løk

Obama lover å holde amerikanske drittjobber innenfor landegrensene.

Den amerikanske tanken om at så lenge du jobber hardt nok så kommer du opp og frem er like mye verdt for mange som papiret den er skrevet på. Som tidligere nevnt i forbindelse med dagens løk viser nyere forskning at den (norske) overklassen i stor grad er født inn i sitt sosiale sjikt. Vanskelig å tro at det er annerledes i statene. De sosiale forskjellene i USA er enorme. Nå lover imidlertid den ferske presidentkandidaten Barack Obama at de bedritne amerikanske arbeidsfo