Rabatt for togforsinkelser

Et nytt EU-direktiv for kollektivtrafikken foreslår å gi de reisende bedre rabatter etter forsinkelser.

(SIDE2): Dermed åpnes det for rabatt etter forsinkelser både hos NSB, Flytoget, Sporveiene og de store buss og fergeselskapene - eventuelt å forlenge gyldighet på periodebilletter.

Dette er en ny regel og Forbrukerrådet håper at det kan påvirke operatørene til større punktlighet på tog, bane, trikk og ferge.

Ved forsinkelse eller kansellering har du etter direktivet krav på videre transport, eventuelt med alternativt transportmiddel. Tilbakebetaling av 25 prosent eller 50 prosent av billetten i tillegg til videre transport ved forsinkelse på over henholdsvis en eller to timer, eller refusjon av billetten.

- Men vi har i ulike sammenhenger gitt uttrykk for at vi mener passasjerene har en slik rettighet allerede ifølge alminnelig avtalerett, sier Janne Pedersen, fagansvarlig for kollektivtrafikken.

- NSB har i dag en ordning med rett til viderebefordring ved forsinkelse/stans i trafikken/kansellering. Dette vil fortsatt være hovedregelen etter direktivet, men i tillegg til rett til videre transport, vil passasjerene ha rett til å få refundert deler av billetten dersom en forsinkelse blir på mer enn 60 minutter, forklarer Pedersen.

Les mer om hva du har krav på hos Forbrukerrådet.