- Åsne må i retten

Bokhandleren i Kabul takket nei til Åsne Seierstads tilbud om 500.000 kroner.

Forrige torsdag møtte Shah Muhammed Rais' advokat Per Danielsen Åsne Seierstad og Cappelen i Forliksrådet. Rais og hans familie krever kompensasjon for Seierstads suksessbok «Bokhandleren i Kabul», som de mener har ærekrenket og ødelagt deres liv i Afghanistan. I rådet fremla Cappelen og Seierstad et forslag til forlik. De ønsker å oppnevne en stiftelse i Shah Mohammed Rais' navn som fremmer afghansk kultur