Mange vil nok savne det lune lyset fra glødelampen. (Foto: Wikimedia)
Mange vil nok savne det lune lyset fra glødelampen. (Foto: Wikimedia)

Mot slutten for lyspæren

De gode gamle glødelampene sløser bort for mye strøm. Nå vil EU ha dem vekk.

Glødelampene har lyst opp tilværelsen for oss i 120 år, men nå er det snart slutt.

Borte fra 2010

På et ministermøte i EU 10. oktober ble medlemslandene oppfordret til å forby glødelamper fra 2010.På det samme møtet ble EU kommisjonen bedt om å utarbeide en skisse til hvordan utfasingen av pærene skal gjøres.

Glødetråden produserer mer varme enn lys. (Foto: Wikimedia)
Glødetråden produserer mer varme enn lys. (Foto: Wikimedia)

Reduserer energiforbruket

Årsaken er at glødelampene sløser bort for mye strøm. Bare 20 % av energien lyser opp, resten forsvinner i varme. Alternativet til glødelampene er energigjerrige sparepærer. Der er forholdet omvendt, hele 80 % av energien blir til lys. Resultatet er at en sparepære på 11 watt gir like mye lys som en 60 watts glødelampe.

EU regner med å redusere energibruken til oppvarming med 60%, noe som i følge en artikkel i New Scientist sparer atmosfæren for 30 millioner tonn CO2 per år. Nesten halvparten av utslippet til Sverige.

Allerede forbudt i flere land

EU landene blir ikke de første som skrur av bryteren til glødelampene. Brasil og Venezuela forbød dem i 2005, Cuba i 2007. Australia har allerede sluttet å importere dem, og forbyr bruken fra 2009.

Nå overtar sparepærene. (Foto: Wikimedia)
Nå overtar sparepærene. (Foto: Wikimedia)

I Canada forsvinner de i 2012. USA forbyr 100 watts pærer i 2012, og 40 watts i 2014.

Miljøproblem

Sparepærer er gnitne på strøm, men de er ikke nødvendigvis bare bra for miljøet. Varmen glødelampene gir fra seg må erstattes gjennom annen oppvarming.

Verre er det kanskje at sparepærene inneholder omkring 5 milligram av det giftige tungmetallet kvikksølv. I følge nettstedet klimafokus.no er det derfor farlig å støvsuge opp restene fra en knuste pærer og lysstoffrør.

De skal heller ikke kastes i bosset, men leveres tilbake til butikken der du kjøpte dem, eller til en gjenbrukstasjon.