I fjor var trafikknedgangen på 9 prosent for landet som helhet. Hittil i år har 13-14 prosent færre kjøretøyer passert målepunktene i forhold til samme periode i fjor. Det viser tall fra Statens vegvesen.
I fjor var trafikknedgangen på 9 prosent for landet som helhet. Hittil i år har 13-14 prosent færre kjøretøyer passert målepunktene i forhold til samme periode i fjor. Det viser tall fra Statens vegvesen. Foto: NTB Scanpix

Flere lar bilen stå – og kjører mindre

Det merker både Vegvesenet og forsikringsselskapene.

Korona-pandemien har endret på svært mye i samfunnet. Også hvor mye bil vi kjører.

Ifølge tall fra Statens vegvesens målepunkter, var trafikknedgangen i fjor på 9 prosent for landet som helhet. Hittil i år har 13-14 prosent færre kjøretøyer passert målepunktene i forhold til samme periode i fjor.

– Mange på hjemmekontor og mindre bilpendling fører til et annet transportbehov. Det har gitt størst utslag i begynnelsen av koronasituasjonen, men trafikkstatistikken til Statens vegvesen viser det samme som våre tall: At veitrafikken har ligget på et lavere nivå enn i 2019 gjennom hele høsten, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If

Behov for kortere kjørelengde

Blant dem som regulerte kjørelengden sin på forsikringen i fjor, var det 20 prosent flere enn året før som sa fra at de hadde behov for kortere kjørelengde. Det viser en analyse If har gjort av egne tall.

Samtidig var det betydelig færre enn før som ønsket å endre lengden oppover.

– Ønsket om mindre mobilitet i samfunnet under korona kommer klart til uttrykk i færre biler på veiene, sier Clementz.

Korona-tiden har gitt mer ruskjøring

Mange sjåfører har hatt behov for å regulere kjørelengden på forsikringen opp eller ned under koronasituasjonen, melder forsikringsselskapet If. Foto: If.
Mange sjåfører har hatt behov for å regulere kjørelengden på forsikringen opp eller ned under koronasituasjonen, melder forsikringsselskapet If. Foto: If.

Mer normalt på sommeren

Fra midten av mars og til midten av juni var det flere uker med uvanlig stor pågang av sjåfører som ønsket å justere ned kjørelengden på forsikringsdekningen av bilen. I mange av ukene var det over 50 prosent flere enn året før, som ville regulere ned kjørelengde.

- I sommermånedene var vi mer tilbake til en normaltilstand, hvor mange endret kjørelengden enten opp eller ned. Men det var tydelige utslag i begge retninger sist sommer, så det viser at mange har fått endret sitt behov for bil begge veier under korona, sier Clementz.

– Nesten fysisk vondt å lese om dette bilkjøpet

Må selv passe på

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If.
Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If.

For dem som valgte å dra på bilferie i Norge, kan det ha oppstått behov for å forandre kjørelengden sin oppover på forsikringen. Utover høsten var imidlertid tendensen igjen at folk hadde mindre kjørebehov enn ellers.

Som forsikringstaker er du selv ansvarlig for å passe på kjørelengden. Ser du at du kommer til å kjøre mer enn det du har tegnet forsikring for, må du kontakte forsikringsselskapet og oppjustere kjørelengden.

I motsatt ende er det være penger å spare på å ta kjørelengden ned, hvis du ser at du kommer til å bruke bilen mindre enn det du opprinnelig trodde.

Billigbil-kongen Bjørn selger biler som aldri før

Video: Noen er mer opptatt av modellbiler enn andre!