helsevest
helsevest

Ruger på pengene

Helse Vest holder tilbake penger Stortinget har bevilget til helse. Nå må sykehusene betale millioner av kroner i renter i stedet for å bruke pengene på pasientene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helseforetakene i Helse Vest hadde i fjor et samlet underskudd på 337 millioner kroner. Samtidig satt Helse Vest igjen med et overskudd på 240 millioner kroner ved årets slutt. Dersom disse pengene hadde vært fordelt ut ved årets slutt ville resultatene til helseforetakene sett langt bedre ut.

- Hvorfor ble ikke de 240 millionene delt ut til helseforetakene som gikk i minus?

- Det har ikke vært standard prosedyre å dele ut verken underskudd eller overskudd. Det relevante spørsmålet er om et system skal ha en buffer og det er en diskusjon vi har hatt. I 2007 var vi både heldige og dyktige der vi også fikk et overskudd på den andre aktiviteten som er budsjettert hos oss, sier administrerende direktør i Helse Vest Herlof Nilssen til TV 2 Nyhetene.

- Bruker penger vi ikke har

- Konsekvensen er at vi bruker av penger som vi ikke har i rentekostnader, og de pengene kunne vi brukt utmerket godt til å bedre ting i Helse Bergen, sier styreleder i Helse Bergen Ranveig Frøiland til TV 2 Nyhetene.

Helse Bergen gikk i fjor med et underskudd på 96 millioner kroner, og pådro seg dermed ny gjeld og økte rentekostnader. Dersom overskuddet til Helse Vest hadde blitt fordelt etter den vanlige fordelingsnøkkelen i helseregionen, hadde Helse Bergen tilnærmet gått i balanse.

- Den direkte faktiske konsekvensen er at de vil ha en renteutgift knyttet opp til en likviditetssituasjon. Det er situasjoner som vi nå jobber med. Vi har hatt prosessen ute i helseforetakene og vi skal ha prosesser med styrelederne i helseforetakene for å se hvordan vi kan ordne dette for 2009, sier Herlof Nilssen.

- Når året er ute så kan jeg ikke helt forstå hvorfor vi ikke skulle få de pengene så vi slipper å betale rentekostnader og finanskostnader, for det er ikke til nytte for noen, sier Ranveig Frøiland.

- Viktig med buffer

I Bergen forsøker styret å komme i gang med byggingen av et nytt barne- og ungdomssykehus. Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge mangler i dag formell dispensasjon Ifølge sykehuset er lokalene er rett og slett for trange og for gamle til å drives i tråd med gjeldende retningslinjer.

- Vi driver på dispensasjon for barnesykehuset og vi har planer om å bygge nytt. Det er klart at når vi bruker mer penger enn vi har, det får konsekvenser for investeringene våre. Hvis vi kommer i balanse og får de pengene fra Helse Vest som vi bør ha krav på, så er vi bedre rustet til å gjøre de investeringene, de viktige investeringene med et nytt barne- og ungdomspsykiatrisenter og alt det vi skal investere, sier Ranveig Frøiland.

Helse Vest mener det er riktig å holde tilbake en såkalt buffer dersom uforutsette kostnader skulle dukke opp.

For sykehusene betyr underskudd ny gjeld og økte rentekostnader. I Helse Bergen hadde en i fjor renteutgifter til DnB NOR på 80 millioner kroner. De ekstra renteutgiftene på fjorårets underskudd var på 6,5 millioner kroner.

- Detter er penger som Stortinget har bevilget til pasientbehandling det året og da skal det gå til det. Det er unødvendig at sykehusene må ta opp dyre lån hvis Helse Vest sitter på penger. Det viser at Høyre har helt rett når vi foreslår å legge ned de regionale helseforetakene og la pengene gå direkte til sykehusene i stedet for byråkrati. Dette må vi komme til bunns i og jeg kommer til og spør helseministeren og be han om å redegjøre for dette, sier Stortingsrepresentant Bent Høie (H) til TV 2 Nyhetene.