STOCKHOLM 20050224: Rosenborgs Frode Johnsen ( til venstre) i kamp med Djurgårdens Johsn Arneng under Royal League kampen på Råsunda i Stockholm torsdag kveld. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX
STOCKHOLM 20050224: Rosenborgs Frode Johnsen ( til venstre) i kamp med Djurgårdens Johsn Arneng under Royal League kampen på Råsunda i Stockholm torsdag kveld. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX

Ny pause i Royal League

Royal League blir ikke gjennomført denne sesongen heller.

Royal League blir ikke gjennomført denne sesongen, til tross for konstruktive forhandlinger rundt TV-rettigheter.

Dette ble besluttet av styret i Royal League A/S i går. Representanter for de skandinaviske fotballforbundene og ligaforeningene har hatt positive og konstruktive forhandlinger med potensielle partnere knyttet til TV-rettighetene til turneringen.

Det har dessverre ikke vært mulig å sluttføre forhandlingene innenfor den fristen som Royal League og klubbene har fastsatt.

Styret og klubbene beklager at det ble nødvending å lande på denne beslutningen, ettersom alle er av den oppfatning at turneringen har bidratt til å øke det sportslige nivået internasjonalt hos klubbene som har deltatt.

- Vi har i stadig større grad merket etterspørrselen etter turneringen blant klubbene våre, etter at vi forrige år måtte ta en pause fra turneringen, sier styreleder Thomas Christensen i Royal League.

Og fortsetter:

- Turneringen kan ikke gjennomføres uten en TV-avtale for alle tre landene. Vi har ført konstruktive samtaler med interesserte parter, og vi anser det derfor ikke som urealistisk at vi kan gjenoppta turneringen neste år.

På denne bakgrunn besluttet styret i Royal League at det skal arbeides videre med å få på plass avtaler rundt medierettighetene med tanke på å gjennomføre turneringen igjen i 2009/2010.

Royal League er foreløpig gjennomført tre ganger i 2004/2005, 2005/2006 og 2006/2007.