Statsbudsjettet 2009 i kroner og ører for din lommebok. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
Statsbudsjettet 2009 i kroner og ører for din lommebok. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
Statsbudsjettet 2009 i kroner og ører for din lommebok. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
Statsbudsjettet 2009 i kroner og ører for din lommebok. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Slik påvirker budsjettet deg

Mer penger til vei og jernbane. Færre skal betale formuesskatt, og det blir mer pappaperm. Her er budsjettforslagene som berører deg.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Budsjettet balanserer to hensyn. På den ene siden hensynet til å unngå høy kostnadsvekst og ytterligere tap av konkurranseevne for norsk næringsliv. På den andre siden hensynet til at vekstimpulsene fra verden rundt oss kan bli betydelig lavere framover enn det vi har opplevd de siste årene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Bruker mer penger

Tidligere tirsdag morgen sa finansminister Kristin Halvorsen at budsjettet er innrettet slik at det vil legge til rette for en nedgang i renten. Samtidig er det på det rene at bruken av oljepenger økes med 14 milliarder til 92 milliarder kroner.

Innsl_topparve
Innsl_topparve

Mindre formueskatt

Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 350 000 kroner til 470 000 kroner. For ektepar betyr det et samlet bunnfradrag på 940 000 kroner. Regjeringens forslag innebærer at 110 000 færre vil betale formuesskatt. Omtrent 200 000 personer vil få økt formuesskatt, mens om lag 680 000 personer vil få redusert formuesskatt. Regjeringen foreslår også å fjerne 80-prosentregelen, og økt ligningsverdi på næringseiendom.

BSU-beløp2
BSU-beløp2

Det kommer også endringer i arveavgiften. Fribeløpet økes fra 250 000 kroner til 470 000 kroner. Den lave satsen reduseres fra 8 til 6 prosent for barn og foreldre og fra 10 til 8 prosent for andre mottakere.

Innslagspunktet for høy sats økes fra 550 000 kroner til 800 000 kroner. Den høye satsen halveres fra 20 prosent til 10 prosent for barn og foreldre og fra 30 prosent til 15 prosent for andre mottakere.

BSU-ordningen, boligsparing med skattefradrag, økes fra 15.000 til 20.000 i årlig beløp. Samtidig varsles det økt satsing på bygging av boliger rettet til studenter.

Mer til pappa, mindre til mor

Pappapermen økes med fire uker, til totalt 10 uker. Samtidig reduseres to uker fra den felles permisjonstiden. Med dette blir det mindre permisjon på mor.

Samtidig varsles det at regjeringen vil videreføre maksimalprisen nominelt for foreldrebetaling i barnehager.

Utgifter til barnehager er foreslått til 24,3 milliarder kroner.

Bevilgningene til barnehager øker med om lag 2,7 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2008.

Spør forbrukerøkonomen hva statsbudsjettet kan bety for din økonomi.

fagfor_fradrag
fagfor_fradrag

Dyrere snus og lisens

Snus blir også dyrere fra neste år. Avgiften settes opp med ti prosent.

NRK-lisensen økes til 2162 kroner i 2009.

Fagforeningsfradraget øker med 450 kr til 3600 kr fra neste år.

Også ligningsverdien på bolig øker med ti prosent.

Bistanden økes fra 0,98 prosent av BNI (Brutonasjonal-inntekt) til 1 prosent i 2009. Herav ligger også beløpet til bevaring av regnskogen.

Storsatsing på samferdsel

Det blir satsing på samferdsel. Veibudsjettet øker med 10 prosent - en økning som utgjør 1,6 milliarder kroner. Navarsete har allerede avslørt at regjeringen bevilger 50 millioner kroner til dobbeltspor mellom Oslo og Ski.

jernbane
jernbane
Det bevilges mer penger også til jernbanen. Samlet blir det 2,9 milliarder kroner mer til vei- og jernbaneformål i 2009.

- Vei og jernbane gis et betydelig løft i dette budsjettforslaget. Regjeringen foreslår å bevilge nærmere 2,4 milliarder kroner mer enn de årlige økonomiske rammene for Nasjonal transportplan 2006-2015 skulle tilsi, sier Kristin Halvorsen.

Så kommer det også endringer i forhold til kjøp av bil. Engangsavgiften for biler med lavt Co2-utslipp blir redusert med mellom tre og 11.000 kroner på neste års statsbudsjett.

Flere studentboliger

Det satses på en opprusting av skolebygg, med åpning for rentefrie lån. Totalt bevilger regjeringen 15 milliarder kroner til dette formålet. Det nye i ordningen er at den også skal omfatte svømmehaller.

Men elevene skal ikke aktiveres i mye større grad. Det er foreslått kun to ekstra gymtimer i uka til barneskoleelevene.

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på til sammen 1249 millioner kroner til fattigdomsbekjempelse i 2009. Helårseffekten av tiltakene vil utgjøre 1949 millioner kroner. Dette er den største bevilgningsøkningen til fattigdomstiltak noen gang .

Regjeringen gir også 600 millioner kroner til å rette opp skjevfordelingen mellom helseforetakene.

Regjeringen øker bevilgningen til bistand til 1 prosent av BNI, slik de hadde lovet. Her ligger også bevilgningene til regnskogen.

Færre turer på Kongen

Det blir slutt med toll på truser, undertøy, nattøy og badekåper.

Kampen mot svart økonomi økes med 99 millioner kroner.

Regjeringen satser også på økt utbytte fra statsselskapene. Selv om de skal satse på jernbane, vil de likevel ta ut 221 millioner kroner i utbytte fra NSB.

Samtidig vil de ikke ta utbytte fra verken Avinor eller Posten.

forsvaret
forsvaret
Kongehuset får 173,5 millioner kroner i 2009. Men det vil være et kutt i kongelige reiser til utlandet på 11 prosent fra neste år.

Mer til forsvaret

Forsvarsdepartementet får en økning på 6,1 prosent, fra 31,5 mrd kr til 33,4 mrd kr i 2009.

tv2nyhetene.no kommer tilbake med mer.