thomasgjertsen1024x576
thomasgjertsen1024x576

Vil du kline med en kjendis?

Vi har spurt det norske folk hvilken kjendis de kunne tenke seg å kline med. Se video over!

I helgen kan det hende du støter på en kjendis. Vi har jo tidligere fortalt hvilke utesteder norske kjendiser vanker på. (Se crew news)

Er du heldig, møter du akkurat hun/han du vil kline med.

Hvilken kjendis kunne DU tenke deg å kline med? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor!