håndverker utstyr sag (Foto: TV 2 hjelper deg)
håndverker utstyr sag (Foto: TV 2 hjelper deg)

Nå blir det lettere å klage på håndverkeren

Den nye Håndverkerklagenemnda skal halvere behandlingstiden.

Fra 1.november blir det lettere å klage på håndverkeren, melder Forbrukerportalen.

Forbrukerrådet og ni bransjeorganisasjoner har blitt enige om en ny klagenemnd for håndverktjenester på fast eiendom.

Hurtigere konfliktløsning
- Den nye håndverkerklagenemnda vil tilby hurtigere konfliktløsning enn Forbrukertvistutvalget, som i dag behandler forbrukerklagene på håndverktjenester, sier underdirektør i Forbrukerrådet, Roger Helde.

Med den nye avtalen i boks sier de involverte at klagene nå vil bli behandlet innen tre måneder etter at klagen er mottatt. Den eksisterende klagesaksbehandlingen, via Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget, tar i dag mellom 6-12 måneder, skriver Forbrukerportalen.

Det er bransjeorganisasjonene selv som har tatt initiativ til å bedre tvistbehandlingen mellom forbrukerne og håndverkerne, og gikk derfor sammen og dannet den nye klagenemnda.

Henvendelser knyttet til håndverkere har i årevis toppet Forbrukerrådets årlige henvendelsesstatistikk og skåret også dårlig på Forbrukerundersøkelsen som ble lagt frem av Statens institutt for forbruksforskning i sommer, skriver Forbukerportalen.no.

- Kundene våre får nå effektiv mulighet til å klage på håndverkere som har foretatt oppussing og reparasjoner på huset deres, sier Frank Ivar Andersen fra Byggmesterforbundet, som også er styreleder av nemnda.

Andersen presiserer at nemnda kun gjelder håndverkertjenester levert av bedrifter som er medlemmer i bransjeorganisasjonene som er tilsluttet ordningen, og at ordningen i første omgang har en prøveperiode på to år.

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom er opprettet i samarbeid mellom Forbrukerrådet og ni bransjeforeninger tilknyttet NHO systemet:

- Boligprodusentenes Forening

- Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

- Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund

- Norske Anleggsgartnere

- Byggmesterforbundet

- NELFO – foreningen for el- og it-bedriftene

- Norske Murmestres Landsforening

- Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS

- VBL Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Les mer på forbukerportalen.no og håndverkerklagenemnda.no.