Hittil i år har 94 private barnehager lagt ned. Det er nesten en dobling siden i fjor.  (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)
Hittil i år har 94 private barnehager lagt ned. Det er nesten en dobling siden i fjor. (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)

Må legge ned barnehager

Full barnehagedekning koster mer enn det regjeringen har vært villig til å betale, mener både private barnehager og foregangskommunen Trondheim.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fortsatt leker fonøyde barn i Fløen barnehage i Bergen, men snart er leken over.

Rekordmange private barnehager må legge ned driften, fordi de kun får 85 prosent av tilskuddene staten lovet dem.

Samtidig refser Ap-styrte Trondheim egen regjering, fordi den ikke har dekket alle utgifter til barnehagereformen, slik den har lovet.

SI DIN MENING NESDERST I ARTIKKELEN!

Hittil i år har 94 private barnehager lagt ned. Det er nesten en dobling siden i fjor.  (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)
Hittil i år har 94 private barnehager lagt ned. Det er nesten en dobling siden i fjor. (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)

Dobling i antall nedleggelser

Hittil i år har 94 private barnehager lagt ned, det er en dobling i antall nedleggelse, ifølge Private Barnehagers Landsforbund.

Den ideelle organisasjonen Vappus som eier Fløen og en søsterbarnehage må også gi tapt.

Det til tross for at Bergen mangler barnehageplasser.

- Nå er vi kommet til det skrittet at vi må legge ned to barnehager. Det er ene og alene fordi den økonomiske situasjonen til disse to barnehagene er vanskelig. De leverer store underskudd til sammen, sier Cathrine Haugen, administrerende direktør i Vappusbarnehagene.

VIDEO: Trondheim-ordfører refser egen regjering

Cathrine Haugen, administrerende direktør i Vappusbarnehagene i Bergen, synes det er trist å legge ned to barnehager. (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)
Cathrine Haugen, administrerende direktør i Vappusbarnehagene i Bergen, synes det er trist å legge ned to barnehager. (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)

Vappusbarnehagene er en ideell organisasjon som ikke har eiere som krever utbytte, og synes det er trist at det ikke lenger skal lønne seg å drive barnehager etter privat initiativ.

- Ikke forberedt

I Bergen kommune var man ikke forberedt på at private barnehager må legge ned allerede før målet om full barnehagedekning er nådd. Det er derfor ikke noen ønskesituasjon man nå stilles overfor, spesielt ettersom 7 av 10 barnehager i Bergen er private.

- I Bergen er vi helt avhengig av de private. Og dersom de private legger ned driften vil det være en utfordring til oss, sier Tomas Moltu, byråd for barnehage og skole, KrF.

Over halvparten av norske barnehager er private. I Bergen er kun 3 av 10 barnehager kommunale.  (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)
Over halvparten av norske barnehager er private. I Bergen er kun 3 av 10 barnehager kommunale. (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)

Loves likt - får mindre

Halvparten av landets barnehager er private. Ved offentlige tilskudd skal alle barnehager behandles likt. Men private barnehager er kun garantert 85 prosent av tilskuddet det kommunale barnehager får:

- Jeg tror ikke folk er klar over at vi bare får 85 prosent til drive barnehage for. Og det er klart at hvis det koster 100 kroner å drive en kommunal barnehage og så skal vi klare å drive akkurat det samme tilbudet for 85 kroner. Det er vanskelig, sier Vappus-direktøren.

Vil se på nedleggelsene

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sier han nå vil gå inn og se på samtlige nedleggelser.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell er fornøyd med at regjeringen bidrar med 20 milliarder kroner i året til barnehagebygging.  (Foto: Erlend Sørbø/TV 2)
Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell er fornøyd med at regjeringen bidrar med 20 milliarder kroner i året til barnehagebygging. (Foto: Erlend Sørbø/TV 2)

- Det er viktig å huske at vi har bygget titusenvis av nye barnehageplasser de siste årene - både private og offentlige. Så det er ingen tvil om at det går an å drive barnehager på de bevilgningene vi har fra staten. Jeg er likevel innstilt på å gå igjennom de barnehagene som nå blir lagt ned for å se på hva grunnen er og å vurdere om vi skal gjøre noe.

VIDEO: Kunnskapsministeren vil ikke garantere

Rødgrønn refs

Rødgrønne Trondheim har vært et utstillingsvindu for regjeringens løfter om full barnehagedekning. Ap-ordfører Rita Ottervik mener likevel det har kostet dyrt å fremstå som er fyrtårn for regjeringens løfter.

I et brev til Kunnskapsministeren skriver hun:

“Barnehageutbyggingen i Trondheim ble igangsatt under forutsetning av statlig fullfinansiering. Vikan nå dokumentere en betydelig underfinansiering av de nye barnehagene. ”

I brevet, som også er undertegnet kommunaldirektøren i Trondheim, er kravet at ”Trondheim kommune forventer at regjeringen i statsbudsjettet for 2009 foreslår en betydelig økning i de øremerkede barnehagetilskuddene for å rette opp underfinansieringen. ”

Videre heter det at:

”For at kommunene skal kunne gi kommunale og ikke-kommunale barnehager like økonomiske rammevilkår, må staten også sørge for finansiering av full økonomisk likeverdig behandling av barnehager.”

Ingen garanti

Kunnskapsministeren vil ikke garantere at Trondheim kommune får pengene de krever fra regjeringen:

- Jeg forstår at det er nødvendig for en kommune å se på om man får de pengene man mener man skal ha. Og så vil det da vil det også være litt ulike tall fra kommune til kommune derfor diskuterer vi det med dem og er opptatt av å ha en skikkelig dialog. Samtidig er det viktig å få sagt at vi nesten doblet bevilgningene til barnehagene og brukt veldig store summer fordi vi er opptatt av at barn trenger barnehageplasser, sier Bård Vegar Solhjell, kunnskapsminister, SV

Vappusbarnehagene er, som mange andre private barnehager, en ideell stiftelse som ikke har eiere som krever utbytte.  (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)
Vappusbarnehagene er, som mange andre private barnehager, en ideell stiftelse som ikke har eiere som krever utbytte. (Foto: Ole Ebbesen/TV 2)

I fjor viste Kunnskapsdepartementets høstoversikt at om lag 6 000 nye barn hadde fått plass i barnehage i perioden januar til september 2007.

59 prosent av de nye barna fikk plass i en kommunal barnehage, mens 41 prosent fikk plass i en ikke-kommunal barnehage.

Mål om full barnehagedekning er umulig, uten private barnehager, som er nå skuffet over at løfter om likebehandling ikke følges opp:

- Private barnehager har gjort samfunnet en stor tjeneste. Samfunnet har spart masse penger på dette. Og det må være mye billigere for Norge å investere i disse private barnehagene slik at de har forutsigbarhet, slik at de kan fortsette,sier Jørn-Tommy Schjelderup, informasjonssjef, Private Barnehagers Landsforbund

- Det rett og slett uforståelig, sier Cathrine Haugen i Vappusbarnehagene, og legger til:

- Det blir jo nesten som å bli dolket litt i ryggen.