Obiora-saken til Strasbourg

Avdøde Eugene Obioras familie klager Norge inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Norske myndigheter kan måtte møte i Strasbourg for å svare for Obiora-saken. Etter et møte med familien og pårørende til den avdøde norsk-nigerianeren Eugene Obiora (48) onsdag kveld, ble det klart at de klager Norge inn for den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

- Vi vil klage inn Norge for at de ikke sikrer borgerne mot unødvendig maktmisbruk fra myndighetspersoner. Frankrike ble dømt for brudd på menneskerettighetene av EMD i fjor høst. Der var det også en sak hvor en person døde etter å ha blitt lagt i mageleie av politiet. I lys av denne dommen har vi store muligheter til å nå frem, sier bistandsadvokat Abid Q. Raja til adressa.no.

Raja skal nå i dialog med domstolen for å høre når saken må påklages, og om de eventuelt må vente til etter at det sivile søksmålet er avgjort.

Obiora døde under en politipågripelse ved Østbyen servicekontor i Trondheim. Saken mot de fire involverte politimennene ble først henlagt av Spesialenheten for politisaker, og senere av riksadvokaten.