- Bush visste om Abu Ghraib-skandalen

En amerikansk general går langt i å antyde at Bush og Rumsfeld hadde kjennskap til overgrepene i Abu Ghraib-fengselet.

Generalmajor Antonio Taguba ledet den første etterforskningen i forbindelse med overgrepene mot fanger i det irakiske Abu Ghraib-fengselet. Nå mener han at den tidligere forsvarsministeren, Donald Rumsfeld, kan ha avledet Kongressen under en høring i mai 2004 i forbindelse med overgrepene begått av amerikanske fangevoktere. Taguba sier Rumsfeld har bagatellisert sine forhåndskunnskaper om det som foregikk i fengselet, skriver The Independent. Kjent for Bush