Tøffe kutt i Terra-kommuner

Oppryddingsarbeidet etter Terra-skandalen betyr kutt i tjenestetilbudet.

Oppryddingsarbeidet i de åtte kommunene som ble rammet av Terra-skandalen er i full gang, og det blir tøffe kutt for å dekke inn tapene på rundt en milliard kroner, skriver Nationen. Vil legge ned skoler - Vik kommune i Sogn og Fjordane med 2800 innbyggere har et underskudd på 100 millioner kroner etter skandalen, og rådmann Oddbjørn Ese foreslår blant annet nedleggelse av skole- og barnehager og kutt i rehabiliteringstilbud. <