Fengsel for Herlofsen og Sandstrøm

Psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm er dømt for korrupsjon og for å ha solgt falske legeerklæringer.

Psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm er dømt for å ha solgt falske legeerklæringer og korrupsjon, melder dn.no

Påførte Folketrygden et tap på 130 mill.
Herlofsen og Sandstrøm er i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt trygdebedrageri og dokumentfalsk. Retten legger til grunn at faktisk tap og potensielt tap for Folketrygden beløper seg til totalt om lag 130 millioner kroner.

I tilegg til fengselsstraffene er Herlofsen og Sandstrøm dømt til å betale en bot på 100.000 kroner.

I begynnelsen av november startet rettssaken mot de to i Oslo tingrett.

Verken Sandstrøm eller Herlofsen har innrømmet straffskyld etter tiltalen om grov korrupsjon og falske erklæringer.

Herlofsen anket dommen på stedet. Verken Sandstrøm eller hans Advokat Tor Erling Staff var til stede da dommen ble forkynt, melder Aftenposten.no.

Samme klienter

Begge var tiltalt for grov korrupsjon og brudd på helsepersonelloven etter at de skal ha skrevet falske legerklæringer og tatt betaling for det.

Ifølge tiltalen skal Herlofsen ha gjort seg skyldig i grov korrupsjon i forbindelse med utskriving av i alt tre legeerklæringer til sine klienter. Ifølge påtalemyndigheten skal disse erklæringen være uriktige, og er derfor straffbare.

Også Herlofsens makker, psykolog Jon Sandstrøm, var tiltalt for tilsvarende forhold

Tiltalen mot Sandstrøm omfatter de samme klientene som Herlofsen har hatt befatning med. I tillegg var Sandstrøm tiltalt for brudd på ligningsloven for om lag 1 million kroner.

Fakta

Legejuks-saken
Psykolog John G. Sandstrøm og psykiater Pål H. Herlofsen var tiltalt for grov korrupsjon. Begge skal ha solgt falske legeerklaringer til tre personer.

Psykolog John Sandstrøm ble i fjor fratatt retten til å praktisere som psykolog på ubestemt tid.

Dersom Herlofsen blir dømt for brudd på helsepersonelloven, risikerer han å miste retten til å praktisere som psykiater.

Det var Dagens Næringsliv som avslørte saken 29. oktober 2006.