Slik stumper du røyken

Mange vil slutte etter nyttår, men få lykkes. Få ekspertenes beste tips her.

(SIDE2): Sytti prosent av norske røykere ønsker å slutte, men de færreste lykkes når de prøver. Vanskelig å slutteHele åtte av ti dagligrøykere oppgir at de har forsøkt å slutte en eller flere ganger uten å lykkes og cirka en av fire norske røykere har hatt som nyttårsforsett at de skal stumpe røyken uten å få det til. Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Opinion for legemiddelselskapet Pfizer.