Leonardo Ferreira Da Silva  (Foto: Olsen, Geir/SCANPIX)
Leonardo Ferreira Da Silva (Foto: Olsen, Geir/SCANPIX)

- Da Silva skallet Barsom

NFF ilegger Leonardo Ferreira da Silva to kampers karantene. HamKam raser.

NFFs Doms- og sanksjonsutvalg ilegger HamKam-spiller Leonardo Ferreira da Silva to kampers karantene etter nedskallingen av FFKs Abgar Barsom.

Det bekrefter NFF i en pressemelding fredag ettermiddag.

- Skallet Barsom
«Basert på foreliggende dokumentasjon, herunder videobilder av den aktuelle hendelsen, finner utvalget det bevist at da Silva skallet til Fredrikstads Abgar Barsom i bakhodet i forbindelse med ovennevnte kamp», skriver NFF i pressemeldingen.

Dommen overrasker ingen i HamKam-leiren.

- Vi er ikke overrasket over at «Leo» ble dømt. Fra første stund har det vært massiv fordømmelse, og i noen tilfeller forhåndsdømmelse. Et par av reaksjonene har vært langt unna den seriøsiteten en slik sak fortjener, sier sportsdirektør Lars Tjærnås til TV 2 Sporten.

Se episoden i videovinduet over!

- Handlet ikke med forsett
Utvalget er imidertid i tvil om spilleren bevisst forsøkte å skalle motspilleren.

«Denne tvilen skal komme den anmeldte til gode, jf Sanksjonsreglementets § 2-4. Utvalget finner det således ikke bevist at anmeldte handlet med forsett», skriver Nestleder i Doms- og sanksjonsutvalget, Solveig Hagman, i pressemeldingen.

Det føler ikke HamKam NFF har gjort i stor nok grad.

- Det vi er overrasket over, er straffeutmålingen. Et par tidligere saker burde skapt presedens. Jeg vil anta at mange undrer seg over at Heinz Müller fikk to kamper, Markus Ringberg det samme for å kaste kapteinsbindet i bakken. Begge sakene virker underlig sett i forhold til denne dommen, refser Tjærnås.

HamKam-lederen personlig har følgelig lite til overs for dommen.

Hva mener du? Ta debatten i kommentatorfeltet under!

- For meg personlig, og for HamKam, er ett aspekt det essensielle: Er dette gjort med forsett, eller ikke. Svaret på det er det bare Leo selv som har. Vi velger å tro på ham, delvis fordi han ikke har gitt oss grunn til noe annet, og delvis fordi ethvert menneske er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier Tjærnås.

Lars Tjærnås, trener for Vålerenga.  (Foto: Schønhaug, Bjørn Harry/Scanpix)
Lars Tjærnås, trener for Vålerenga. (Foto: Schønhaug, Bjørn Harry/Scanpix)

- Opptrådte uaktsomt
Likevel har NFF valgt å straffe spilleren med to kamper.

«Utvalget finner det imidlertid bevist at da Silva har opptrådt uaktsomt når det gjelder det beskrevne forhold. Det vises i den anledning til at hodestøt i retning av motspiller er en farefull handling, og at da Silva ikke gjør noe forsøk på å forhindre sammenstøtet med motspilleren», skriver NFF.

«Utvalget vil bemerke at hodestøt som treffer motspiller er en alvorlig handling som medfører relativt stor fare for skade. Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier en relativt streng reaksjon.»

«Utvalget legger videre i likhet med Forbundsstyret til grunn at den aktuelle hendelsen foregår i en fortettet kampsituasjon på en dødball med mye kroppskontakt mellom spillere og må sees i sammenheng med at spilleren ble dyttet i forkant av situasjonen. Videre legges til grunn at motspiller beveget seg noe bakover (mot da Silva) i det hodestøtet inntraff. Dette er forhold som tillegges vekt i formildende retning med hensyn til sanksjonsutmålingen.»

«Etter en totalvurdering av saken er utvalget således kommet til at da Silva passende skal sanksjoneres med to kampers karantene for sin opptreden i angjeldende kamp. Beslutningen er enstemmig.»

Karantene må sones fra og med første Tippeliga-kamp etter at rettskraftig avgjørelse foreligger. Spilleren kan ikke delta på noe lag før soning har funnet sted. Beslutningen kan ankes innen tre dager.

Kamma har ikke bestemt seg for om klubben ønsker å ta dagens dom videre.

- Det er flere klare indisier som tilsier at at dette kan utmerket godt være utilsiktet, uten at vi ønsker å prosedere det nærmere nå. Vi har en ankefrist og vi har enda ikke bestemt oss for om vi kommer til å benytte oss av den, sier Tjærnøs før han presiserer:

- HamKam har en total nulltoleranse overfor alt som er unfair play. Hvis vår oppfatning var at Leo hadde gjort dette med forsett, er det ingen tvil om at han hadde fortjent hvert eneste minutt av straffen. Vårt fokus har hele tiden vært å ønske innstendig at Barsom blir raskt bra.