Kostnadsgalopp i Posten

Økte transportkostnader tynger når Posten skal frem.

- Resultatutviklingen påvirkes av økte personal- og transportkostnader. Et stramt arbeidsmarked og kapasitetsmangel i transportbransjen, bidro også til at resultatet ble svekket, skriver konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge i en melding. NA24 - din næringslivsavis Salg av brevsenteret Resultat før skatt og finansposter (EBIT) etter tredje kvartal ble 1.035 millioner kroner, mot 839 millioner