Kostnadsgalopp i Posten

Økte transportkostnader tynger når Posten skal frem.

- Resultatutviklingen påvirkes av økte personal- og transportkostnader. Et stramt arbeidsmarked og kapasitetsmangel i transportbransjen, bidro også til at resultatet ble svekket, skriver konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge i en melding.

NA24 - din næringslivsavis


Salg av brevsenteret
Resultat før skatt og finansposter (EBIT) etter tredje kvartal ble 1.035 millioner kroner, mot 839 millioner kroner på samme tid i fjor.

Når man ser bort fra engangseffekten av salg av Postens brevsenter halverer resultatet seg til 411 millioner kroner fra 872 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

- Resultatet er positivt påvirket av gevinsten ved salg av eiendom (Postens brevsenter) som ble bokført med 625 millioner kroner i første kvartal, heter det.

Oppstart av CityMail Danmark bidrar også negativt til konsernets resultat.

Inntekten øker
Driftsinntektene i konsernet etter årets tre første kvartaler var 19,8 milliarder kroner, mot 17 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det er en økning på 16,5 prosent.

- Dette skyldtes i hovedsak oppkjøp og positiv volumutvikling på A- og B-post, samt god salgsutvikling for konsernets logistikkprodukter, skriver Posten i meldingen.

Konsernets langsiktige mål er å ta en markedsledende posisjon som et integrert post- og logistikkonsern i Norge og Norden.

Konsolidering
EUs innstilling om å liberalisere postmarkedene i Europa innen 2011 betyr restrukturering og konsolidering av bransjen.

De fem største oppkjøpene til selskapet er Allianse, SYSteam, NorCargo, Frigoscandia, og Transflex.

- Resultatutviklingen fremover vil fortsatt bli utfordret av økende lønns- og prisvekst, samtidig som konkurransen i markedet øker. Fortsatt styrking av Postens markedsposisjoner i så vel Norge som resten av Norden forventes å gi økende bidrag til Postens samlede resultater og verdiskapning, sier Mejdell.

Konsesjonskravet
Posten oppfyller i dette kvartalet alle konsesjonskrav knyttet til fremsendinger i tredje kvartal. I første kvartal klarte ikke den statlige kjempen kravene den har på seg.

- Jeg er godt fornøyd med at de omfattende tiltakene som er iverksatt siden i fjor vinter, har gitt positiv effekt på fremsendingstidene, skriver konsernsjef Dag Mejdell i Posten i en pressemelding.

For tredje kvartal viser målingene at 88,1 prosent av A-posten leveres over natt, noe som ligger godt over konsesjonskravet på 85 prosent.