Russland trekker seg fra avtale

Russland trekker seg formelt ut av CFE-avtalen om begrensning av konvensjonelle våpen i Europa.

Dette kan resultere i at det militære nærværet på Kolahalvøya styrkes ytterligere uten at Norge og andre Nato-land får innsyn. - Russland er villig til å bruke drastiske virkemidler for å få Vesten til å innse at Russland er tilbake som en stormakt, sier seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved NUPI til TV 2 Nyhetene. - Det var et bedre samarbeid mellom Vesten og Russland før, men nå er dette klimaet i ferd med å bli forverret, fortsetter han. Se innslaget