Muslimer ber om homo-råd

Islamsk Råd Norge har bedt om eksperthjelp for å veilede norske muslimer i holdninger til homofile.

Mens enkelte muslimske land praktiserer dødsstraff for homofili, er flere norske muslimer i villrede om hva slags holdning de skal innta til homofili.

Nå har Islamsk Råd Norge bedt muslimske autoriteter i Europa om hjelp. De vil ha veiledning om hva slags holdninger norske muslimer bør ha til homofili og homofile, skriver Dagsavisen.

- I Islamsk Råd Norge har vi nå igangsatt en prosess hvor vi diskuterer problemstillinger knyttet til homofili. Det viktigste referansepunktet for oss er vårt europeiske råd for fatwa, og vi ber nå rådet om å hjelpe oss og avklare disse vanskelige spørsmålene, sier Senaid Kobilica, leder for Islams Råd Norge, til avisen.

På spørsmål fra Dagsavisen om han er for eller imot bruk av dødsstraff for homofile, sier Kobilica at han som muslim fullt ut respekterer loven i det landet han befinner seg, men inntil Islamsk Råd Norge har ferdigbehandlet saken, ber han om forståelse og respekt for at han ikke kan si noe mer om homofilirelaterte spørsmål.