Erna forsvarer superpensjon

Høyre-leder Erna Solberg, som sto i bresjen for at folk skal jobbe lenger, tviler på om stortingsrepresentantene bør gi slipp på sin superpensjon.

- Jeg skjønner at folk kan stille spørsmål om stortingspensjonen. Problemet er at vi må ha ordninger som ikke gjør at representantene ikke slåss internt om å sikre seg en stortingsplass for å sikre pensjonen, sier Erna Solberg til TV 2 Nettavisen.

Erna Solberg leder partiet som har kjempet igjennom store endringer i arbeidslivet denne våren. Den nylig vedtatte pensjonsreformen innebærer at folk flest må jobbe i 43 år for å få full pensjon.

Partiet har også fått gjennomslag om at det skal bli lettere å ansette personer midlertidig. Argumentet er at det skal bli lettere å få innsmett i arbeidslivet.

Samtidig er Solberg usikker i hvor stor grad stortingspensjonen bør tilpasset den nye folketrygdmodellen.

I dag har stortingsrepresentanter full opptjening etter bare 12 år, mens pensjonsreformen innebærer at Ola og Kari Nordmann må jobbe i 43 år for å få full pensjon.

Stortingspensjonen

* Stortingsrepresentanter får full pensjon etter 12 år. Den utløses ikke før de når sin pensjonsalder.

* Den såkalte 75 års-regelen innebærer at de kan pensjonere seg tidlig. Kravet er at antall år på Stortinget pluss alder skal være 75 år.

* Pensjonen er på 66 prosent av stortingslønna.

* Fullt opptjent pensjon for en representant er på 374.220 kroner.

* Stortinget har vedtatt at stortingspensjonen skal tilpasses den nye folketrygdmodellen.

- Det er selvfølgelig noen grunner til at pensjonsordningen er annerledes for stortingsrepresentanter. En må ikke gjøre det for uattraktivt å gå fra en privat jobb til Stortinget, sier Solberg.

Åpen for diskusjon
Samtidig vil hun ikke gå så langt som Stortingets visepresident Inge Lønning (H) som allerede nå sier klart at han vil beholde 12-års regelen.

- Det er grunnlag for en diskusjon. Sammensetningen av Stortinget har endret seg. Reglene tar ikke hensyn til at 28-åringer kommer inn på tinget. Selv kan jeg pensjonere meg når jeg blir 51 år. Det har jeg ikke tenkt, men jeg kan skjønne at folk stiller spørsmål.

- Er det ikke rimelig at dere som har vedtatt pensjonsreformen går foran med ett godt eksempel?

- Reglene er laget for å motivere folk til å ta på seg en jobb. De skal forhindre at folk står på bar bakke, sier Solberg som ikke vil være mer konkret om hvordan stortingspensjonen bør tilpasse seg den nye folketrygdmodellen.

- Vi må ta hensyn til at stortingsrepresentantene har en annen bakgrunn enn før samtidig som vi ikke skal drive med selvpisking, sier hun.